RSS Feed for PVE thực hiện tư vấn thành công nhiều dự án trọng điểm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/07/2022 04:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVE thực hiện tư vấn thành công nhiều dự án trọng điểm

 - Ngày 26/4, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

PV Engineering: Khẳng định tri thức của ngành Dầu khí Việt Nam
'Phát triển tư vấn thiết kế dầu khí là chiến lược quan trọng của PVN'

Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVN, sự hợp tác của các đơn vị thành viên Tập đoàn, PVE đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Cụ thể, kết quả doanh thu hợp nhất 1.053 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 41,74 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm.

Trong năm qua, PVE đã thực hiện nhiều dự án nổi bật như: thiết kế chi tiết Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi Đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2; tham gia thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front End Engineering Design - FEED) dự án phát triển mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt; hệ thống xử lý nước trên giàn H1, Post AFC BK-TNG (Thiên Ưng); cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Công trình - Tổ hợp hóa dầu miền Nam…

Khảo sát biển phục vụ thiết kế FEED dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; khảo sát bờ phục vụ thiết kế FEED tuyến ống dẫn khí Lô B - Ô Môn; khảo sát hiện trạng tuyến ống gần bờ Bạch Hổ - Long Hải; cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy thường xuyên cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất…

Dựa trên kết quả hoạt động của PVE trong năm qua, Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 là 8% trên vốn điều lệ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, PVE tổ chức hoạt động có hiệu quả để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của PVE trong năm 2017 đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao nhất, trong đó tập trung tối đa mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc dự án Nhà máy Lọc dầu Rapid - Malaysia.

Không ngừng nâng cao trình độ quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; tăng cường công tác tái cơ cấu nguồn nhân lực của PVE và các đơn vị thành viên, trong đó tập trung xây dựng, tuyển dụng bổ sung và phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa PVE để tạo động lực làm việc cho toàn thể cán bộ công nhân viên PVE, trong đó tập trung vào các Ban dự án Rapid - Malaysia.

Sau khi nghe các báo cáo tại đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tham dự đại hội, ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV PVN đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVE đã vượt qua khó khăn, thử thách trong năm qua, để đạt được kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn.

Ông Đinh Văn Sơn lưu ý, trong thời gian tới, ban lãnh đạo PVE cần sát sao hơn nữa với các đơn vị thành viên, các đối tác cùng tham gia thực hiện dự án về tất cả các hoạt động liên quan đến lợi nhuận đóng góp vào PVE. Đồng thời PVE cần tập trung thực hiện chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp để rà soát lại chất lượng nhân sự cũng như tiết giảm chi phí vận hành.

Thay mặt lãnh đạo PVN, ông Đinh Văn Sơn cam kết PVN tiếp tục duy trì việc ủng hộ tích cực đối với PVE trong việc triển khai các công việc, dự án, đảm bảo các hoạt động của PVE luôn ở mức tối đa. Ngoài ra, PVN cũng sẽ khuyến khích, động viên các đơn vị trong tập đoàn hỗ trợ cả trực tiếp và gián tiếp đối với PVE trong việc tìm kiếm việc làm trong ngành, để cùng nhau đưa PVE vượt qua những khó khăn hiện tại, cũng như những khó khăn chung của ngành dầu khí.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM                                                                             

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động