RSS Feed for Thiết kế dầu khí Thứ bảy 20/08/2022 10:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đột phá mới của NIPI từ thiết kế Feed dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng

Đột phá mới của NIPI từ thiết kế Feed dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng

Với việc thành công từ thiết kế Feed dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam (lô 09-2/09) với 100% kỹ sư Việt Nam mà không cần thuê các chuyên gia nước ngoài như trước đây đã góp phần khẳng định năng lực, sự đột phát về thiết kế của Viện Nghiên cứu và Thiết kế - Vietsovpetro (NIPI) nói riêng, cũng như năng lực thiết kế của ngành dầu khí Việt Nam hiện nay nói chung.
Những khác biệt trong thiết kế và xây dựng giàn Thỏ Trắng 3

Những khác biệt trong thiết kế và xây dựng giàn Thỏ Trắng 3

Giàn Thỏ Trắng 3 (BK ThTC3) đã bắt đầu khai thác dòng dầu đầu tiên (ngày 7/5/2017), sớm hơn 13 ngày so với kế hoạch. Điều này đã khẳng định nỗ lực của Vietsovptro, cũng như sự phấn đấu, sáng tạo và làm việc không mệt mỏi của các đơn vị thành viên, từ công tác khoan, thiết kế, mua sắm, chế tạo trên bờ, lắp đặt biển, chạy thử đến công tác chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận và vận hành công trình.
PVE thực hiện tư vấn thành công nhiều dự án trọng điểm

PVE thực hiện tư vấn thành công nhiều dự án trọng điểm

Ngày 26/4, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
Phiên bản di động