RSS Feed for PV Gas đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 15/06/2024 17:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV Gas đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm

 - Với việc tận dụng tốt những cơ hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm.

>> Công ty Khí Cà Mau đạt mốc sản lượng 10 tỷ m3
>> "Lợi nhuận của PV GAS có được là từ cước phí vận chuyển"
>> PV Gas và Shell hợp tác mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng

Sáu tháng đầu năm 2014, PV Gas đã sản xuất và tiêu thụ khí khô đạt 5.247 triệu m3, bằng 105%, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013; condensate đạt 31,8 nghìn tấn, bằng 130% kế hoạch 6 tháng; LPG đạt 515,3 nghìn tấn, bằng 129% kế hoạch 6 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu đạt 34.965 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 6 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Công ty mẹ đạt 30.392 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch 6 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế đạt 7.806 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch 6 tháng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 7.738 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch 6 tháng, giảm 920 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013.

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ được đẩy mạnh; các hệ thống khí, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV Gas. Tổng số giờ làm việc an toàn là 3,86 triệu giờ.

PV Gas đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT tuần tra tuyến ống biển ngoài 12 hải lý; với bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tuyên truyền bảo vệ đường ống cho 1.310 người dân, cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí cho 1.300 tàu đánh bắt thủy hải sản; làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để phối hợp công tác truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí dưới biển; ký kết thỏa thuận với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam về công tác tuần tra, bảo vệ ANAT hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển. Ngoài ra, PV Gas còn thực hiện kiểm tra, báo cáo đầy đủ về công tác an ninh, an toàn, PCCC tại các công trình khí với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương cũng như Tập đoàn...

PV Gas cũng thực hiện quản lý, giám sát các hợp đồng mua bán khí, vận chuyển khí một cách nghiêm túc, cấp khí với nỗ lực tối đa. Trong 6 tháng đầu năm, PV Gas đã thực hiện/tham gia một số công việc như: Ký kết với VSP hợp đồng vận chuyển, nén khí và condensate Thiên Ưng - Đại Hùng; ký kết bổ sung hợp đồng mua bán khí với PV Gas D về điều chỉnh giá khí năm 2014; ký kết với VSP bổ sung hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc khu vực mỏ Bạch Hổ; ký biên bản thống nhất sản lượng khí Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng/Hải Sư Đen với HLJOC và TLJOC cho giai đoạn 19/5/2013-31/12/2013 theo quy định của hợp đồng... ký kết hợp đồng mua LNG với Gazprom và Shell.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật không ngừng đẩy mạnh, triển khai mạnh mẽ từ đầu năm và lan tỏa đến từng cơ sở, đơn vị sản xuất và nguời lao động PV Gas.

Về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, trong 6 tháng đầu năm, PV Gas đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm trên 57 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng. Bên cạnh đó, PV Gas luôn chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn mà vẫn đảm bảo an toàn vốn; thực hiện tái cơ cấu, bảo đảm hiệu quả đầu tư và an toàn vốn.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động