RSS Feed for PVEP cán mốc sản lượng khai thác dầu và condensate năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/04/2024 12:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP cán mốc sản lượng khai thác dầu và condensate năm 2021

 - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Ngày 2/12, Tổng công ty đã chính thức cán mốc sản lượng khai thác dầu và condensate năm 2021 là 2,34 triệu tấn, về đích sớm 29 ngày.
Sản lượng khai thác tại nhiều mỏ dầu khí của PVEP vượt kế hoạch Sản lượng khai thác tại nhiều mỏ dầu khí của PVEP vượt kế hoạch

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2021, cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Tầm, Lô PM3 CAA và 46CN, mỏ Bir Seba đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, sản lượng khí bán là 745 triệu m3, đạt 100% kế hoạch 9 tháng và 73% kế hoạch năm.


Theo PVEP, đây là chỉ tiêu quan trọng được hoàn thành cuối cùng trong số các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2021, góp phần vào thành công chung của Tổng công ty, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2021 với nhiều khó khăn thách thức, với những nỗ lực, phấn đấu, quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp kịp thời, hiệu quả, Tổng công ty đã về đích sớm hầu hết các chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu về đích sớm 130 ngày, nộp Ngân sách Nhà nước về đích sớm 125 ngày, đặc biệt chỉ tiêu quan trọng nhất là khai thác dầu về đích trước 29 ngày.

Các giếng khoan mới đưa vào khai thác năm 2021 cho lưu lượng tốt hơn/tương đương dự báo. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định, uptime cao. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao (tháng 11) gồm: Cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b).

Các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng công ty.

Mặc khác, do giá dầu duy trì khả quan và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính.

Cụ thể, tổng doanh thu tháng 11 là 2.972 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 28.731 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch 11 tháng và 144% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế tháng 11 đạt 1.198 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 10.428 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tháng 11 là 610 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 4.993 tỷ đồng; nộp NSNN trong tháng 11 là 802 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 7.849 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch 11 tháng và 162% kế hoạch năm./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động