RSS Feed for Sản lượng khai thác tại nhiều mỏ dầu khí của PVEP vượt kế hoạch | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 12:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sản lượng khai thác tại nhiều mỏ dầu khí của PVEP vượt kế hoạch

 - Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2021, cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Tầm, Lô PM3 CAA và 46CN, mỏ Bir Seba đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, sản lượng khí bán là 745 triệu m3, đạt 100% kế hoạch 9 tháng và 73% kế hoạch năm.
PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và đà tăng của giá dầu, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính.

Cụ thể, sản lượng khai thác 9 tháng đạt 2,64 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 5,53 triệu tấn), bằng 105% kế hoạch 9 tháng đầu năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,90 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm. Các mỏ hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm: Cụm mỏ Sư Tử , Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Tầm, Lô PM3 CAA và 46CN, mỏ Bir Seba. Sản lượng khí bán là 745 triệu m3, đạt 100% kế hoạch 9 tháng và 73% kế hoạch năm.

Do giá dầu duy trì khả quan và hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính 9 tháng đầu năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao. Tổng doanh thu ước tính 22.493 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch 9 tháng và đạt 113% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.245 tỷ đồng và giá trị thực hiện đầu tư (Capex) 9 tháng năm 2021 ước khoảng 105,95 triệu USD (tương đương 2.490 tỷ đồng).

Trong 9 tháng, PVEP cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được PVN giao. Trong đó, First Gas mỏ Sư Tử Trắng pha 2A vào tháng 6/2021, đảm bảo khai thác an toàn, thực hiện hiệu quả công tác thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác.

Thời gian còn lại của năm 2021, PVEP phấn đấu đạt mục tiêu khoan phát triển khai thác để đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng của cả năm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể, đảm bảo duy trì hệ thống thiết bị vận hành khai thác với uptime từ 98 - 100% và các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác, đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước theo kế hoạch./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động