RSS Feed for PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 24/05/2022 09:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022

 - Ngày 1/3/2022, tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2022.
PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 PTC2 hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Chiều ngày 17/1/2022 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.


PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022
PTC2 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tình hình Hội nghị người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ và tổng hợp góp ý, bổ sung, sửa đổi Nội quy, Quy định, thỏa ước lao động tập thể; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân Công ty; báo cáo Thu - Chi Quỹ tương trợ và các phát biểu tham luận các đơn vị. Hội nghị đã bầu 19 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động EVNNPT.

PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022
Ông Nguyễn Duy Dũng - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị.

Thay mặt PTC2, ông Nguyễn Duy Dũng - Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo: Trên cơ sở nghị quyết của Hội nghị người lao động và mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được EVNNPT giao; bám sát chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” tập thể lãnh đạo, người lao động đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Năm 2021, PTC2 đã tiếp nhận quản lý vận hành thêm 167,3 km đường dây (ĐD) 500 kV, 47,5 km ĐD 220 kV và 1 trạm biến áp (TBA) 220 kV Lao Bảo cùng các dự án nâng công suất TBA 500 kV Dốc Sỏi, 220 kV: Sơn Hà, Ngũ Hành Sơn. Công ty cũng đã thành lập mới 4 đội đường dây (Lệ Thủy, Hương Thủy, Quế Sơn, Ba Tơ), 1 Tổ thao tác lưu động (Lao Bảo).

Năm 2021, PTC2 đã truyền tải sản lượng điện là 7,658 tỷ kWh; đạt 6/6 chỉ tiêu suất sự cố so với kế hoạch được giao. Về công tác đầu tư xây dựng, PTC2 thực hiện 14 công trình với tổng giá trị 121,446 tỷ đồng. Thực hiện tốt tư vấn giám sát ĐD 500 kV: Quảng Trạch - Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Dốc Sỏi - Pleiku 2; TBA 220 kV Hải Châu và ĐD 220 kV Hòa Khánh - Hải Châu; TBA 220 kV Lao Bảo và ĐD 220 kV Đông Hà - Lao Bảo; dự án SMART GRID (tại TBA 500 kV Đà Nẵng và TBA 220 kV Huế).

Trong công tác sửa chữa lớn, Công ty đã hoàn thành 205 hạng mục công trình đạt 105,67% về khối lượng so với kế hoạch giao đầu năm (194 hạng mục công trình) với giá trị thực hiện 118,095 tỷ đồng, đạt 90,41% so với kế hoạch giao đầu năm (130,621 tỷ đồng).

PTC2 không để xảy ra tai nạn chết người; không để xảy ra vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; không để xảy ra cháy trụ sở, kho tàng, trạm biến áp và chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

PTC2 đã tổ chức đào tạo “Phổ biến, hướng dẫn Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT”, thông qua đó tập trung phân tích về 5 giá trị cốt lõi và những câu chuyện điển hình của các đồng nghiệp trong EVNNPT, CBCNV trong toàn Công ty đã hiểu rõ hơn ý nghĩa, lý do của các giá trị, của các chuẩn lực trong bộ tài liệu.

Để có được những thành công ấy, PTC2 đã tập trung hoàn thành 80/80 công việc liên quan đến chuyển đổi số do EVNNPT giao. Bên cạnh đó, PTC2 cũng tự thực hiện 7 nhiệm vụ chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số. Trong năm 2021, PTC2 đã có 2 đề tài nghiên cứu khoa học; 31 giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được EVNNPT công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tế. Trong đó, có đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp giám sát và quản lý mạng lưới truyền tải điện tại các tỉnh miền Trung trên nền tảng công nghệ GIS và IoT” và đề tài Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống camera giám sát đường dây; cùng một số giải pháp sáng kiến như: Giải pháp lắp đặt camera quan sát tuyến ĐD sử dụng đường truyền cáp quang trên dây chống sét tại vị trí cột có hộp đấu nối quang; ứng dụng hệ thống theo dõi sức khỏe từ xa cho cán bộ công nhân viên…

Đặc biệt, Công ty luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của cán bộ công nhân viên được đảm bảo, phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, bố trí lao động phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu tăng năng suất lao động. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị NLĐ năm 2021, Công ty đã thực hiện tốt các quy định thực hiện dân chủ áp dụng trong Công ty, như: Quy định phân phối tiền lương sản xuất, kinh doanh điện và Quy định thưởng an toàn điện trong PTC2. Phổ biến và thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT. Đồng thời tiến hành thực hiện đối thoại với người lao động tại các Truyền tải điện trực thuộc.

Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, từ đó phân loại sức khỏe lao động để tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp thời; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường giao lưu, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cán bộ công nhân viên và các đơn vị. PTC2 đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT trong đó triển khai thực hện Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT trong toàn thể người lao động.

PTC2 đã hoàn thành triển khai tiêm vắc-xin mũi 3 cho 834 CBCNVV người (đạt 100%), không chỉ chăm lo trang bi đầy đủ cơ sở vật chất cho người lao động của PTC2 tham gia phòng chống dịch mà còn tham gia tốt các hoạt động cộng đồng an sinh xã hội; trong đó, CBCNV PTC2 đã ủng hộ 1 ngày lương để phòng chống dịch với tổng số tiền là 373 triệu, ngoài ra nhiều CBCNV đã tham gia nhắn tin ủng hộ và đóng góp trực tiếp vào Quỹ Vắc-xin của Chính phủ. Thực hiện chỉ thị liên tịch của EVNNPT, CBCNV PTC2 đã ủng hộ 165 triệu đồng ủng hộ CBCNV của EVNNPT ở phía Nam. Bên cạnh đó, PTC2 đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu trị giá 25 triệu đồng cho bà con nhân dân tổ 4 phường Thạc Gián - nơi đơn vị đóng quân đang cách ly phòng chống dịch.

PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022
Ông Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá cao các kết quả PTC2 đạt được trong thời gian qua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được giao trong điều kiện khó khăn. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác phòng chống lụt bão, cũng như các hoạt động an sinh xã hội. Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Công đoàn EVNNPT đề nghị, PTC2 đặc biêt quan tân triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của EVN và EVNNPT là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệc sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, thực thi văn hóa EVNNPT... đồng thời tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị các phần mềm để đáp ứng công tác quản lý vận hành lưới điện ngày càng tiên tiến, khoa học, hiện đại. Nâng cao năng lực bộ máy tham mưu các cấp. Sắp xếp, sử sụng lao động hợp lý, đảm bảo năng suất trong tiến trình tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống sản xuất. Xây dựng khung năng lực của các vị trí chức danh lao động. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn song hành với chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động nhằm giúp cho PTC2 cũng như cùng EVNNPT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022
Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Phong cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo, Công đoàn EVNNPT.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc nhấn mạnh: PTC2 phải tiếp tục xây dựng, tuyên truyền hình ảnh CBCNV EVNNPT, PTC2 mang tính chuyên nghiệp, hiện đại. Năm 2022, bám sát mục tiêu chiến lược của Tổng công ty: “Phát triển EVNNPT đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”; Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 và gắn liền với chủ đề năm của EVNNPT. Tập thể người lao động PTC2 tập trung mọi nỗ lực đảm bảo quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động; Tiếp tục quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty”.

PTC2 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022
Ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác quản lý vận hành, PTC2 và các đơn vị cần tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN vào các hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động. Chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật cao nhằm đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

Đối với các đơn vị cũng như từng người lao động, cần nâng cao ý thức xây dựng tập thể, luôn đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của mình trong năm 2022./.

QUANG THẮNG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động