RSS Feed for PTC2 đảm bảo lưới truyền tải điện an toàn, ổn định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 17:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PTC2 đảm bảo lưới truyền tải điện an toàn, ổn định

 - Năm 2017, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, ổn định, tin cậy, phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt cung cấp điện an toàn phục vụ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2017 tại TP Đà Nẵng.

NPT tập trung nguồn lực, đảm bảo truyền tải điện ổn định
EVN không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc PTC2.

Ngày 16/1/2017, báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc PTC2 cho biết: năm 2017 là năm có nhiều khó khăn thách thức và thay đổi tổ chức đối với PTC2. Trước hết về tình hình tổ chức là chuyển giao, tiếp nhận công việc của người đứng đầu, kiện toàn Ban giám đốc Công ty. Thực hiện bàn giao nhân lực, đơn vị liên quan sang Trung tâm dịch vụ kỹ thuật truyền tải 2.

Trong công tác vận hành năm 2017, hệ thống lưới điện do công ty quản lý luôn phải truyền tải với công suất cao từ Bắc vào Nam, đặc biệt trên hai đường dây 500 KV Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Vũng Áng - Đà Nẵng có thời điểm lên đến 2.311 MW; trên hai đường dây 500kV Thạnh Mỹ - PleiKu 2 và Dốc Sỏi - PleiKu là P= 2.539 MW. Với tình trạng truyền tải công suất cao như vậy dễ dẫn đến nguy cơ gây ra sự cố lớn, rã lưới hệ thống điện Bắc - Nam và tổn thất trên đường dây tăng cao.

Mặt khác, tình hình thời tiết tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn biến phức tạp trong đó nổi bật có cơn bão số 10 , bão số 12, bão số 13 kèm mưa lớn kéo dài gây lũ lụt, sạt lỡ lớn trên một số khu vực thuộc Công ty quản lý. Đặc biệt là địa bàn các tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình bão lũ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống truyền tải điện và công tác điều hành sản xuất, quản lý vận hành của Công ty.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty và quan tâm giúp đỡ của các Ban chuyên môn Tổng Công ty, cùng với những nổ lực phấn đấu vượt khó vươn lên của toàn thể CBCNV, PTC2 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017. Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, ổn định, tin cậy, phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt cung cấp điện an toàn phục vụ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2017 tại TP Đà Nẵng.

Kết thúc năm 2017, sản lượng truyền tải của Công ty đạt 6,675 tỷ/ 6,5 tỷ kWh, bằng 103% so với kế hoạch của Tổng công ty giao; tổn thất đạt 2,75/ 3,10%, thấp hơn 0,35% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

Về đầu tư xây dựng, PTC2 đã hoàn thành đóng điện dự án: lắp máy biến áp thứ 2 trạm 220kV Thạnh Mỹ; lắp Kháng bù ngang trên lưới 500kV (kháng Pleiku); thay thế hệ thống cột, xà trạm biến áp 220kV Đồng Hới; lắp đặt xong Kháng 500kV-91MVAr tại Trạm 500kV Sông Mây, thuộc dự án mua kháng 500kV trả lại Sông Mây. Hoàn thành quyết toán 9 dự án theo kế hoạch. Hoàn thành 96/96 dự án sửa chữa lớn với tổng giá trị thực hiện là 131,002 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cho biết: Thực hiện các chương trình năm 2017 của EVN là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” và thực hiện chỉ tiêu của đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020”. Trong năm qua, PTC2 đã đưa 3 trung tâm vận hành với 4 trạm biến áp không người trực vào vận hành tại trạm biến áp 220kV: Sơn Hà (Quảng Ngãi); Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình); Kon Tum (Kon Tum).

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành; thực hiện đầy đủ và kịp thời triển khai ứng dụng các phần mềm ERP, PMIS, E-QLDA….; triển khai thử nghiệm việc sử dụng Flycam hỗ trợ công tác kiểm tra thi công sửa chữa đường dây 500kV; tình trạng sạt lở sau mưa bão tại các vị trí đường dây 220kV Sông Tranh 2 - Tam Kỳ… giúp khôi phục việc cấp điện và giải phóng công suất cho nhà máy Sông Tranh 2. Hội đồng sáng kiến Công ty đã xét duyệt và công nhận cho 30 giải pháp.

Bên cạnh đó năm 2017, công tác sửa chữa thường xuyên đã được Công ty thực hiện tốt, công tác thí nghiệm định kỳ và hết bảo hành tại tất cả các trạm biến áp đã được Công ty đã chủ động thực hiện với chất lượng, an toàn. Song song với công tác tác quản lý vận hành, trong thời gian qua PTC2 đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, Sở Công Thương, Phòng An ninh kinh tế (PA81) công an các tỉnh tổ chức các hội nghị nhằm đề ra việc triển khai các biện pháp tăng cường bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Ký cam kết bảo vệ an toàn lưới điện cao áp với các cá nhân, tập thể nơi có đường dây truyền tải điện đi qua, lắp đặt biển báo, lịch tuyên truyền và tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác kỹ thuật an toàn. Việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong toàn Công ty đã đi vào nề nếp và chất lượng. Trong năm 2017, trong toàn Công ty không để xảy ra tai nạn lao động (kể cả tai nạn lao động nhẹ), 100% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu đảm bảo an toàn vệ sinh lao động...

Ông Vũ Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NPT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc NPT đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của PTC2 góp phần cùng Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn giao.

Năm 2107 là năm thứ hai của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, với chủ đề năm 2017 của EVN là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN vào các hoạt động của EVNNPT. Trong năm qua PTC2 đã ứng dụng khoa học vào công tác quản lý vận hành, sử dụng công nghệ xử lý nhanh các sự cố do mưa lũ gây ra đối với đường dây 220 kV Sông Tranh 2 - Tam Kỳ. Cuối năm 2017, Chỉnh phủ đã ban hành quyết định công nhận đường dây 500 kV là công trình trọng điểm cấp Quốc gia. Bên cạnh đó HĐTV EVNNPT đã ban hành nghị quyết 5018/NQ-HĐTV ngày 21/12/2017 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018 trong đó có thực hiện chủ đề năm 2018 của EVN là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Để thực hiện tốt các mục tiêu trong tâm đã đề ra, trong năm đến PTC2 cần tiếp tục cụ thể hóa mực tiêu nhiệm vụ bằng các giải pháp, chương trình cụ thể nhằm phấn đấu đạt được cao nhất các chỉ tiêu thi đua đã đặt ra.

Ngoài những vấn đề kiến nghị của các đại biểu cũng như của PTC2 tại hội nghị tổng kết, đã được lãnh đạo Tổng công ty giải đáp, chỉ đạo và giải quyết ngay tại Hội nghị.

Tổng giám đốc NPT Vũ Ngọc Minh chỉ đạo PTC2 trong năm 2018 và những năm tiếp theo cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn liên tục.

Mặt khác, đối với công tác đầu tư xây dựng cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ công trình, nghiệm thu có chất lượng khi tiếp nhận đưa vào vận hành. Năm 2018 là năm kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty, vì vậy những thành công của PTC2 cũng chính là món quà thiết thực chào mừng sự kiện này.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cho biết: Bước sang năm 2018, PTC2 đã đề những chỉ tiêu, 18 giải pháp cơ bản nhằm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cụ thể. Đồng thời kêu gọi CBCNV toàn Công ty đoàn kết, nỗ lực phần đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đặc biệt tập trung thực hiện chủ đề năm 2018 của EVN là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN vào các hoạt động của EVNNPT, chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật cao nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đặc biệt trong mùa mưa khô và mùa mưa bão năm 2018. 

Bên cạnh đó, đảm bảo truyền tải công suất cao trên lưới điện 500 kV cung cấp cho hai miền Bắc - Nam; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc áp dụng chức danh, mô tả công việc KPIs, thực thi văn hóa doanh nghiệp. Phổ biến Nội quy lao động EVNNPT và nghiêm túc thực hiện kỹ luật kỷ cương đến từng người lao động. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung về tiếp nhận, chuẩn bị sản xuất các công trình: Mạch 2 đường dây 220kV: Đồng Hới - Đông Hà - Huế, Quy Nhơn - Quảng Ngãi; TBA 220kV Phong Điền; đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Đà Nẵng - Dốc Sỏi - Pleiku.  

Những kết quả đạt được của CBCNV PTC2 trong năm qua tuy còn khiêm tốn, nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ cần tiếp tục phấn đấu thực hiện trong năm 2018. Với những gì đã đạt được trong năm qua của PTC2 đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Một số  hình ảnh:

 

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động