RSS Feed for Phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO 2 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 22/04/2024 06:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO 2

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).


Công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty mẹ-EVNGENCO 2


Theo Quyết định được phê duyệt, EVNGENCO 2 được cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn Nhà nước (vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) hiện có tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại EVNGENCO 2.

Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của EVNGENCO 2 không muộn hơn ngày 17/2/2021 mà không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO 2 nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai phương án cổ phần hóa EVNGENCO 2 bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và lợi ích Nhà nước.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO 2 có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi EVNGENCO 2 chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật./.  

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động