RSS Feed for Phê duyệt chủ trương đầu tư 2 NM điện trong Chuỗi dự án Cá Voi Xanh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 10/12/2023 00:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt chủ trương đầu tư 2 NM điện trong Chuỗi dự án Cá Voi Xanh

 - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất 1 và Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất 3. Đây là các dự án hạ nguồn trong Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Những điểm mới, quan trọng trong ‘nhiệm vụ’ lập Quy hoạch điện 8

 


Mục tiêu đầu tư xây dựng 2 dự án trên nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện miền Trung và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đồng bộ phát triển với Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Quy mô đầu tư xây dựng mỗi nhà máy điện công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp có công suất khoảng 750 MW.

Hai dự án được triển khai đồng bộ với tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh. Trong đó, dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất 1 dự kiến khởi công tháng 1/2021, vận hành thương mại tháng 12/2023, tổng mức đầu tư (sơ bộ) là 18.663,679 tỷ đồng. Dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất 3 dự kiến khởi công tháng 1/2022, vận hành thương mại tháng 12/2024, tổng mức đầu tư (sơ bộ) 17.538,76 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 20% tổng vốn đầu tư dự án, vốn EVN vay thương mại 80% tổng vốn đầu tư dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện dự án thượng nguồn làm rõ về thành phần khí, thông số khí đảm bảo đáp ứng tiến độ và hiệu quả đầu tư của cả Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Đồng thời kiểm tra, giám sát và chỉ đạo EVN trong việc lựa chọn cấu hình tổ máy để đảm bảo công suất và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, làm rõ các vấn đề về công nghệ của 2 dự án, đặc biệt là công nghệ tua bin khí hỗn hợp khi nhà máy sử dụng khí có nhiệt trị thấp và hàm lượng khí trơ cao khai thác tại mỏ khí Cá Voi Xanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ngãi trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 2 dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Mặt khác, hỗ trợ, hướng dẫn EVN trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của 2 dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đáp ứng tiến độ phê duyệt dự án đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn EVN triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng tiếp theo của 2 dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án và an toàn trong quá trình thi công xây dựng, vận hành công trình.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp kiểm tra, giám sát và làm rõ việc huy động vốn của EVN theo tiến độ thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, chỉ đạo EVN xây dựng phương án tài chính thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định hồ sơ dự án; kiểm tra năng lực tài chính của nhà đầu tư bảo đảm nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo tiến độ, các quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai.

EVN chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án đúng quy định của pháp luật./. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động