RSS Feed for PC Thái Nguyên: Hiệu quả từ việc đồng vị pha lưới điện trung áp | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/07/2024 04:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Thái Nguyên: Hiệu quả từ việc đồng vị pha lưới điện trung áp

 - Việc triển khai nhiều giải pháp vừa đồng vị pha và đấu nối hotline đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng, giảm thời gian cắt điện đáng kể và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống lưới điện khu vực của Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên).


Ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành lưới điện tại PC Hưng Yên


Lưới điện trung áp 35 kV, 22 kV do PC Thái Nguyên quản lý vận hành tính đến hết năm 2020 có 28 điểm mạch vòng liên thông nhưng vận hành hở.

Thực hiện nhiệm vụ triển khai khép mạch vòng lưới điện trung áp sử dụng tính năng F25 của Recloser Noja và thiết bị đo đồng vị pha DigiVolt.80 để kiểm tra khép kín mạch vòng liên thông.

Từ thực nghiệm tại vị trí cụ thể theo “Phương án thử nghiệm khép mạch vòng lưới điện trung áp lưới điện Công ty Điện lực Thái Nguyên” đã được các phòng ban và Giám đốc Công ty duyệt và kết quả thực hiện khép mạch vòng thử nghiệm đường dây 472 E6.4 và đường dây 473 E6.2 qua MC 44A/472 E6.4 LT 473 E6.2 (ngày 24/1/2021) đạt kết quả tốt.

Trong quý 2/2021, Đội sửa chữa điện tổng hợp đã tiến hành khảo sát, lập phương án và thực hiện kiểm tra đồng vị pha DigiVolt.80 trên toàn bộ 28 điểm mạch vòng liên thông. Kết quả có 5 điểm đủ kiện hòa, 16 điểm cần phải đảo pha, 7 điểm chưa kiểm tra được do địa hình khó khăn hoặc cần phải lắp thêm MC.

Việc kiểm tra các điều kiện hòa như cùng nguồn Trung Quốc hoặc Việt Nam, cùng công suất tương đương giữa MBA không vượt quá 3 lần, cùng cấp điện áp 35 kV hoặc 22 kV, cùng tổ đấu dây; điện áp ngắn mạch chệch lệch không quá 10%; hoàn toàn đồng vị pha.

Đối với việc khép mạch thành công liên thông giữa 2 đường dây khác nhau giúp cho kết dây lưới điện 35 kV, 22 kV vận hành hết sức linh hoạt, có thể chuyển tải từ trạm 110 kV này sang trạm 110 kV khác, cũng như việc chuyển đổi phương thức phục vụ sửa chữa hoặc xử lý sự cố mà không làm mất điện phụ tải và đây chính là hiệu quả to lớn của việc khép vòng.

Thiết bị kiểm tra đồng vị pha DigiVolt.80.

Việc triển khai nhiều giải pháp vừa đồng vị pha và đấu nối hotline đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng, giảm thời gian cắt điện đáng kể và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống lưới điện khu vực.

5 tháng đầu năm 2021, chỉ số Saidi của PC Thái Nguyên thực hiện 583 phút, giảm 42% so với năm 2020.

Thực nghiệm đồng vị pha đường dây 472 E6.4 và đường dây 473 E6.2 qua MC 44A/472 E6.4 LT 473 E6.2 Điện lực Đồng Hỷ.

Kiểm tra đồng vị pha tại DCL 471 E6.5-7/84 LT 475 E6.4 ĐLTP Thái Nguyên.

Trong thời gian tới, với việc tiến hành đảo pha tại các vị trí chưa đồng vị pha sẽ giúp cơ bản lưới điện trung áp 35 kV, 22 kV trên lưới điện tỉnh Thái Nguyên được khép mạch vòng hoàn toàn./.

ĐINH CÔNG TUẤN - PC THÁI NGUYÊN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động