RSS Feed for PC Sơn La với công tác an toàn vệ sinh lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 02:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Sơn La với công tác an toàn vệ sinh lao động

 - Ngày 26/11, Công ty Điện lực Sơn La tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Điện lực Yên Châu.

Thực hiện chương trình kế hoạch hành động của Công ty Điện lực Sơn La về năm Văn hoá An toàn lao động, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ, nâng cao nhận thức về an toàn lao động, rút kinh nghiệm phòng ngừa tai nạn trong sản xuất đến toàn thể CBCNV và người lao động của đơn vị.

PC Sơn La đã triển khai đến 2 Phân xưởng và 11 Điện lực trực thuộc thực hiện phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức tuyên  truyền, phổ biến rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động (TNLĐ), trao đổi các biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, vận hành kinh doanh điện.

Trong các buổi tuyên truyền, CBVC-LĐ được thông tin và xem các tập phim về một số vụ TNLĐ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp ATVSLĐ cho từng công việc. Nghiêm cấm công nhân tự ý thực hiện công việc trên thiết bị điện khi không được giao nhiệm vụ, không có người cho phép và giám sát an toàn, các thao tác cắt điện xong phải thực hiện ngay biện pháp kỹ thuật an toàn và thực hiện quy định khoá tủ điện, treo biển báo an toàn…

Tăng cường biện pháp phòng tránh, ngăn chặn TNLĐ: Tuyệt đối tuân thủ quy định, quy trình kỹ thuật an toàn, trong công tác điều hành chỉ huy thao tác lưới điện. Khi làm việc trên lưới thiết bị điện phải có phiếu công tác, lệnh công tác, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát an toàn công việc đầu giờ làm việc hàng ngày tại tổ, đội sản xuất và tại hiện trường công tác.

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sát hạch định kỳ các quy định, quy trình về kỹ thuật về ATLĐ, VSLĐ. Tổ chức huấn luyện thực hành sơ cấp cứu người bị điện giật, cấp cứu người bị nạn trong các điều kiện địa hình, môi trường làm việc phức tạp, trường hợp thực hiện công việc có liên quan đến sông nước.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATLĐ, VSLĐ thường xuyên, định kỳ. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy, văn bản hướng dẫn về ATLĐ. Phát hiện những thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn trong sản xuất, vận hành và kinh doanh điện.

NGỌC DIỆP

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động