RSS Feed for ODA Nhật Bản: Gần 40 triệu Yên cho 2 dự án điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 17/04/2024 19:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

ODA Nhật Bản: Gần 40 triệu Yên cho 2 dự án điện

 - Hai dự án điện trong số 5 dự án sử dụng khoản vốn vay ODA của Nhật Bản mà Việt Nam vừa ký nằm trong nhóm Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế và nguồn nhân lực, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tháo gỡ vướng mắc tại các dự án nguồn và lưới điện

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 4-7 đã ký với Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA, với tổng mức đạt 66 tỷ 86 triệu yên Nhật cho 5 dự án.

Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng chứng kiến ký Hiệp định vốn vay tại Tokyo -Nhật Bản. Ảnh: Jica

Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện (III) sẽ xây dựng Nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than nội địa được khai thác tại miền Bắc Việt Nam và các trang thiết bị liên quan.

Dự án Phát triển Mạng lưới Truyền tải điện số 2 sẽ lắp đặt đường dây truyền tải điện và các trạm truyền tải gần các khu công nghiệp tại các thành phố chính ở Việt Nam. Những nỗ lực này sẽ góp phần tăng cường và ổn định nguồn cung cấp điện tại Việt nam.

Để đảm bảo tính công bằng và tính cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, phía Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm toán độc lập sau quá trình đấu thầu bởi bên thứ ba đối với một số dự án được Chính phủ Việt Nam và JICA thảo luận và thống nhất. Chi phí kiểm toán này sẽ không bao gồm trong các khoản vay ODA của Nhật Bản.

Khoản vay ODA lần này sẽ giúp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vốn được coi là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cũng như khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương, trong đó có nâng cấp môi trường đô thị và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam thông qua việc triển khai kết hợp các loại hình viện trợ chính thức khác nhau như vốn vay, hợp tác kỹ thuật và viện trợ Không hoàn lại.

Mức vay và các điều kiện của khoản vay

Tên dự án

Mức vay

(triệu yên)

Lãi suất (%/năm)

Thời gian trả nợ

(Năm)

Thời gian ân hạn

(Năm)

Điều kiện vay

Phần Xây lắp

Phần dịch vụ tư vấn

Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Điện Thái Bình và đường dây truyền tải điện (III)

9.873

1,4

0,01

30

10

Không ràng buộc

Dự án Phát triển Mạng lưới Truyền tải điện Giai đoạn 2

29.786

1,4

-

30

10

Không ràng buộc

Dự án Cải thiện Môi trường nước tại thành phố Hạ Long

1.061

-

0,01

40

10

Không ràng buộc

Dự án Xây dựng Cơ sở Hạ tầng nước tại tỉnh Đồng Nai

14.910

1,4

0,01

30

10

Không ràng buộc

Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ

10.456

0,3

0,01

40

10

Không ràng buộc


SONG ANH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động