RSS Feed for NT2: Sản xuất, kinh doanh hiệu quả | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 11:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NT2: Sản xuất, kinh doanh hiệu quả

 - Năm 2015, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, hiệu quả.

Dấu ấn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với 20 tỷ kWh

 

Công tác vận hành nhà máy và thị trường điện được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn; Công tác theo dõi và đánh giá định mức kinh tế kỹ thuật được tiến hành đầy đủ theo quy định được ban hành; Đảm bảo thực hiện đúng quy định, đầy đủ các thủ tục theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

Bên cạnh đó, NT2 luôn phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan hệ với EVN/A0/EPTC,PVGas, PVPS và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo công tác vận hành nhà máy điện liên tục an toàn, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, NT2 đã thực hiện tốt công tác chào giá thị trường điện với chiến lược chào giá hợp lý, đồng thời áp dụng tối ưu hóa phương pháp cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc triệt để trong việc tiết kiệm chống lãng phí nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả. Tính đến ngày 11/10/2015, NT2 đã đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh sau 4 năm vận hành thương mại. Ngày 20/10/2015, NT2 đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đạt 4,295 tỷ kWh, trước kế hoạch 72 ngày.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã đưa cổ phiếu NT2 chính thức giao dịch tại sàn chứng khoán TP. HCM kể từ ngày 12/06/2015, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình 8 năm hình thành và phát triển của NT2. Hiện nay, vốn điều lệ của NT2 là 2.739.198.430.000 đồng.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh xã hội, công tác đoàn thể, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí luôn được NT2 quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.

Các tháng còn lại của năm, NT2 phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 với sản lượng điện 5.350 Tr.kWh, tổng doanh thu 6.818 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 968 tỷ đồng.

Đồng thời, NT2 đang phối hợp với PVP/PVN làm việc với các cấp có thẩm quyền để bổ sung dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 theo hướng mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh.

Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, NT2 sẽ tăng cường công tác kiểm tra và chủ động phòng ngừa sự cố, đảm bảo các tổ máy vận hành tốt. NT2 đồng thời rà soát, cụ thể hóa tất cả các công tác sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa để chủ động thực hiện, phối hợp tốt giữa các đơn vị và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ nhằm gia tăng hiệu quả SXKD.

Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu và nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý. Tăng cường các khóa đào tạo quản lý kỹ thuật, thị trường phát điện cạnh tranh cho các bên trực tiếp vận hành; Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sử dụng công nghệ tiên tiến tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, tổng công suất đạt 750 MW với sản lượng điện trung bình khoảng 05 tỷ kWh/ năm, tương đương doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng/năm. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên được khai thác từ bể Nam Côn Sơn.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động