RSS Feed for NPT khởi công 5 trạm biến áp 220kV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 13:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPT khởi công 5 trạm biến áp 220kV

 - Ngày 25/12/2016, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng với các nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành khởi công 5 dự án trạm biến áp 220kV theo kế hoạch năm 2016, gồm: Lưu Xá, Nông Cống, Phong Điền, Phù Mỹ và Đắk Nông.

Lắp tụ bù ngang trên lưới truyền tải miền Bắc
Đóng điện đường dây 110kV Đông Anh - Vân Trì (mạch 2)
Lưới điện đã sẵn sàng đấu nối Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Trạm biến áp 220kV Lưu Xá (Thái Nguyên), tổng mức đầu tư 269,699 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới trạm biến áp 220kV, giai đoạn này của dự án lắp đặt 1 máy 250MVA, qui mô hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt 02x125MVA; Xây dựng đoạn đường dây mạch kép 220kV 2xACSR 330/43 đấu nối từ trạm biến áp 220kV Lưu Xá đến đường dây 220kV Thái Nguyên-Phú Bình dài 0,94km; Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm dài khoảng 727,8m.

Trạm biến áp 220kV Nông Cống (Thanh Hóa), tổng mức đầu tư 434,694 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22kV công suất đầy đủ 2x250MVA, giai đoạn 1 lắp đặt MBA 220kV/250MVA-AT2, giai đoạn 2 lắp đặt MBA 220kV/250MVA-AT1; Xây dựng 2 đường dây mạch kép để đấu nối từ đường dây 220kV Nghi Sơn-Thanh Hóa (mạch 2) vào trạm trong giai đoạn 1 dài1.353m và 1.398m.

Khởi công trạm biến áp 220kV Phong Điền.

Trạm biến áp 220kV Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), tổng mức đầu tư 205,140 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới TBA 220/110/22kV, kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà có qui mô công suất đầy đủ là 02 MBA-125 MVA, trong dự án này lắp 01 MBA 125 MVA (điều động); Xây dựng đoạn đường dây 220kV mạch kép đấu nối từ TBA 220kV Phong Điền đến Đường dây 220kV Đông Hà-Huế dài 1.346m; Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm, dài khoảng 936m.

Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ (Bình Định), tổng mức đầu tư 241,311 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới trạm biến áp 220 theo quy hoạch được duyệt với quy mô 02 MBA 220/110/22kV-125/125/250MVA, giai đoạn đầu lắp 1 MBA 220/110/22kV-125MVA; Xây dựng hệ thống phân phối 220 gồm 8 ngăn và hệ thống phân phối 110kV gồm 15 ngăn; Xây dựng 1 đường dây  2 mạch 220kV, tổng chiều dài khoảng 1,712km đấu nối vào đường dây 220kV Quảng Ngãi-Qui Nhơn (Phước An) hiện đang xây dựng; Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm, tổng chiều dài khoảng 668m.

Trạm biến áp 220kV Đắk Nông (tỉnh Đăk Nông), tổng mức đầu tư 364,085 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới trạm biến áp 220kV theo quy hoạch được duyệt là 2x125MVA; Xây dựng đường dây mạch kép 220kV 3xACSR330/43 đấu tách 1 mạch từ đường dây 220kV mạch kép từ TBA 500kV Đăk Nông đi TBA 220kV Điện phân nhôm dài 1,19km; Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm, dài khoảng 0,45km.

Các dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án; dự án sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của EVNNPT; các dự án sẽ hoàn thành từ Quý IV/2017 đến Quý II/2018; nhằm góp phần tăng năng lực truyền tải của hệ thống điện giữa các vùng miền, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải và đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động