RSS Feed for Nhiệt điện Phú Mỹ chú trọng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 00:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Phú Mỹ chú trọng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

 - Để tiết kiệm nguồn điện tự dùng, đồng thời thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) về tận dụng nguồn năng lượng sạch, thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và góp phần bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tiết kiệm chi phí trong các đơn vị thành viên, trong thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trong Nhà máy.
Nhiệt điện Phú Mỹ: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu Nhiệt điện Phú Mỹ: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu

Với sứ mệnh đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của Hệ thống điện Quốc gia, trong quá trình vận hành các nhà máy điện, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn quan tâm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường.


Việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời là một xu hướng năng lượng của hiện tại và tương lai vì những lợi ích mà nó mang lại: Chi phí sản xuất thấp, giảm khí thải nhà kính bảo vệ môi trường…

Đến nay, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã đưa vào vận hành 2 hệ thống điện mặt trời.

Thứ nhất là hệ thống điện áp mái khu vực nhà hành chính, căn tin, được lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/11/2020. Đây là hệ thống điện mặt trời bán lên lưới địa phương (không cung cấp cho tự dùng của Nhà máy). Tổng công suất lắp đặt là 207,2 kWp (DC) tương đương 162 kW (AC). Với sản lượng điện bình quân hàng tháng khoảng 23 MWh/tháng. Tổng sản lượng điện phát được đến ngày 10/8/2021 là 207 MWh.

Nhiệt điện Phú Mỹ chú trọng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời
Hệ thống điện mặt trời tại tòa nhà hành chính Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Thứ hai là hệ thống điện mặt trời mặt đất Phú Mỹ 1, là hệ thống điện mặt trời cấp cho lưới tự dùng 400 V của Nhà máy điện Phú Mỹ 1, được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/3/2021. Tổng công suất lắp đặt 667.5 kWp (DC) tương đương 500 kW (AC). Tổng sản lượng điện phát đến 10/8/2021 là 413 MWh, sản lượng điện bình quân hàng tháng khoảng 80,6 MWh/tháng. Từ khi đưa hệ thống điện mặt trời Phú Mỹ 1 vào vận hành đã giúp giảm tỷ lệ điện tự dùng sử dụng từ lưới khoảng 9,79%/tháng, góp phần tiết kiệm khá lớn chi phí mua điện từ lưới của Công ty.

Nhận thức được nhiều lợi ích từ việc sử dụng điện năng lượng mặt trời và quan trọng nhất là góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh, Công ty đang tiến hành các thủ tục để xây dựng và lắp đặt thêm 2 hệ thống điện mặt trời mặt đất cung cấp cho lưới tự dùng 6,6 kV của Nhà máy điện Phú Mỹ 4 và Phú Mỹ 2.1.

Nhiệt điện Phú Mỹ chú trọng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời
Hệ thống điện mặt trời tại khu vực Nhà máy Phú Mỹ 1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện, với tổng công suất là 2.540 MW./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động