RSS Feed for Nhiệt điện Duyên Hải 1 vượt kế hoạch sản lượng điện mùa khô | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 03:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Duyên Hải 1 vượt kế hoạch sản lượng điện mùa khô

 - Vào lúc 05h22 ngày 27/6/2021, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) phát được 3.859 triệu kWh điện, cán mốc 100% kế hoạch sản lượng điện mùa khô do Tổng công ty Phát điện (EVNGENCO 1) giao.


Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải


Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 trong nước và ngày càng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp các mặt kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép "vừa vận hành ổn định các nhà máy, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19", Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất được thực hiện ổn định, an toàn, hiệu quả.

Ngoài chỉ tiêu sản lượng điện mùa khô, NMNĐ Duyên Hải 1 cũng hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng gồm tỷ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao than, hệ số khả dụng, tỷ lệ dùng máy sự cố, giá bán điện tăng thêm là 22,97 đồng/kWh, doanh thu bán điện tăng thêm 30,41 tỷ đồng.

Việc NMNĐ Duyên Hải 1 hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mùa khô năm 2021 (trong bối cảnh có nhiều khó khăn) thể hiện sự trưởng thành của đội ngũ CBCNV, vận hành viên, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị. 

Trong công tác vận hành các nhà máy, Công ty cũng đặc biệt chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp số hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 cho các nhà máy do Công ty quản lý phù hợp với định hướng giải pháp áp dụng cho các nhà máy khác trong Tổng công ty Phát điện 1.

Công ty đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn các sáng, cải tiến kỹ thuật đã được EVN/EVNGENCO 1 công nhận. Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, bốc dỡ than được EVN/ EVNGENCO 1 công nhận và đang triển khai ứng dụng phổ biến ứng dụng như:

1/ “Đề tài ứng dụng công nghệ AI vào việc điều chỉnh hệ thống cấp nhiên liệu ứng dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3”.

2/ “Đề tài Nghiên cứu hiệu chỉnh tham số các bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện”.

3/ “Nghiên cứu chỉnh định bền vững bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển quá trình công nghệ của nhà máy nhiệt điện đốt than phun”.

4/ Nghiên cứu cải tiến các chế độ vận hành nhập và cấp than NMNĐ Duyên Hải 1 thông qua các cải tiến trên máy đánh phá đống”…

Phòng Điều khiển Trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 .

Những kết quả đạt được nói trên sẽ góp phần tạo động lực cho CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2021 đã được Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là một trong 3 nhà máy nhiệt điện do Công ty Nhiệt điện Duyên hải quản lý vận hành, cùng với Nhà máy Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại vào tháng 1/2016. Tính đến thời điểm hiện tại nhà máy đã sản xuất được 35.722 tỷ kWh , góp phần quan trong đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung./.

CHÍ THÀNH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động