RSS Feed for Người lao động dầu khí phải vượt lên chính mình | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 11/08/2022 22:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Người lao động dầu khí phải vượt lên chính mình

 - Năm 2017 được đánh giá tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi giá dầu có nhiều biến động khó lường và vẫn giữ ở mức thấp, do vậy, tại hội nghị đại biểu người lao động dầu khí năm 2017 - Tổng Giám đốc, kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đã kêu gọi CBCNV dầu khí phải "đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng", có những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

Cơ chế nào để ngành Dầu khí Việt Nam vượt thách thức?

Lễ ký Thỏa ước Lao động 2017

Theo báo cáo của PVN, bước vào thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt khó khăn, giá dầu thô giữ ở mức thấp kéo dài, ảnh hưởng tới việc sản xuất kinh doanh của ngành Dầu khí Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Công ty Mẹ - Tập đoàn và người đại diện vốn của PVN tại các đơn vị thành viên đã tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể là, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của PVN được kiểm soát chặt chẽ. Các ban QLDA, các công ty của Công ty Mẹ - Tập đoàn đã luôn bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án. Trong năm 2016, về cơ bản tiến độ các dự án kiểm soát theo kế hoạch đề ra.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp trong bộ máy Công ty Mẹ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, an toàn lao động được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được thực hiện theo đúng cam kết, đời sống cán bộ, nhân viên được ổn định, các kiến nghị của người lao động đều được giải quyết, cung cấp thông tin thỏa đáng.

Sang năm 2017, để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, PVN và người đại diện tại các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác dự báo, bám sát diễn biến giá dầu năm 2017 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu. Tập trung thực hiện các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung vốn cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của PVN. Tổ chức quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, sản phẩm khí dân dụng, nhiên liệu sinh học. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng năm 2016 và các nội dung công khai tài chính có liên quan đến người lao động. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở, Nội dung lao động và Chế độ chính sách đối với người lao động.

Lễ trao tặng cờ thi đua của Tổng giám đốc Tập đoàn cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn biểu dương những thành tích của Công ty Mẹ- Tập đoàn trong quản lý điều hành hoạt động của toàn ngành Dầu khí Việt Nam, đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn PVN trong năm 2016.

Năm 2017 được đánh giá tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức với PVN khi giá dầu có nhiều biến động khó lường, giá dầu vẫn giữ ở mức thấp, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã kêu gọi người lao động của Công ty Mẹ - Tập đoàn và CBCNV Dầu khí phải "đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng", có những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động