RSS Feed for NCSP - Hệ thống khí mang chuẩn mực quốc tế | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 11:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NCSP - Hệ thống khí mang chuẩn mực quốc tế

 - Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã có 11 năm vận hành liên tục không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc. Đây là thành tựu rất đáng ghi nhận từ khi phía Việt Nam tiếp nhận quyền điều hành dự án vào đầu năm 2008.

NCSP hoạt động hiệu quả và tiết kiệm

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã có 11 năm vận hành liên tục không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc.

Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) được thành lập vào năm 2000 giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Tập đoàn BP và Tập đoàn Statoil. Trải qua nhiều sự thay đổi các đối tác, hiện nay NCSP là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam, trong đó, PV GAS là Nhà Điều hành của Dự án.

Từ ngày 1/1/2008, quyền điều hành hợp doanh được chuyển giao từ BP sang Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/PV GAS. Tiếp nối những thành công của nhà điều hành cũ, qua 11 năm, dưới quyền điều hành của PV GAS, Hợp doanh vẫn duy trì và phát huy các chuẩn mực về quản lý, an toàn, vận hành đẳng cấp quốc tế, hoạt động ổn định, hiệu quả đảm bảo cung cấp khí an toàn với độ tin cậy cao cho khách hàng.

Tại NCSP, công tác an toàn luôn được cán bộ nhân viên Công ty cùng các nhà thầu tuân thủ tốt, nhằm đảm bảo duy trì hệ thống thiết bị hoạt động tin cậy và kéo dài tuổi thọ. NCSP đặc biệt chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), nhất là công tác bảo dưỡng ngăn ngừa. Công ty luôn theo dõi chặt chẽ để đảm bảo không có công việc bảo dưỡng ngăn ngừa nào bị quá hạn trên thiết bị quan trọng về an toàn và sản xuất; đồng thời phối hợp với các chủ mỏ và các đơn vị liên quan đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy toàn bộ hệ thống vận chuyển và xử lý khí nhằm cung cấp khí liên tục theo yêu cầu của khách hàng; đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các hợp đồng vận chuyển, phân bổ khí, vận chuyển và phân bổ condensate; phối hợp với các bên liên quan đảm bảo an toàn hành lang tuyến ống trên bờ, ngoài khơi nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy của toàn bộ hệ thống;…

Với sự chặt chẽ đó, năm 2018, NCSP tiếp tục đảm bảo tốt an ninh, an toàn hệ thống khí Nam Côn Sơn, không có tai nạn, sự cố dẫn đến nghỉ việc, không có sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn của thiết bị; duy trì công tác vận hành của hệ thống đạt độ tin cậy đến 100%. Việc này góp phần quan trọng giúp NCSP hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu so với kế hoạch được PV GAS và các bên giao trong năm 2018 với sản lượng ước đạt 6,4 tỷ m3, tương đương 102,4% kế hoạch năm; Doanh thu (thu hộ) ước đạt 5.935 tỷ đồng, tương đương 106,7% kế hoạch; nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 310 tỷ đồng, tương đương 107,27% kế hoạch.

2018 cũng là năm NCSP đã đạt cột mốc 80 tỷ m3 khí vận chuyển an toàn qua hệ thống (ngày 15/4/2018), và đạt cột mốc 11 năm vận hành liên tục Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc, mặc dù người lao động luôn phải hoạt động dưới áp lực công việc cao, đặc biệt trong các tháng mùa khô liên tục phải vận hành với công suất tối đa. 

Những thành tích NCSP đạt được không chỉ được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/PV GAS đánh giá cao mà ngay cả các đối tác nước ngoài, khi so sánh với các công trình tương tự của họ trên thế giới, cũng đánh giá rất cao thành tích về công tác an toàn, hiệu quả trong quản lý, vận hành hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn hiện nay.

2019 là năm vận hành liên tục thứ 17 của Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn. Trải qua nhiều năm điều hành, vận hành hệ thống khí mang chuẩn mực quốc tế, trình độ, năng lực của tập thể CBCNV NCSP ngày càng được củng cố và nâng cao; Hệ thống quản lý, các quy trình, quy định liên quan đến an toàn, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, nhân sự, mua sắm… đã cơ bản hoàn thiện và cập nhật phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh những thuận lợi có được, việc nhiều hạng mục công trình chính đã qua nhiều hoạt động, công việc BDSC lớn phát sinh ngày một nhiều là thách thức đối với công tác an toàn ở NCSP trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, xác định vai trò rất quan trọng của mình trong công tác vận chuyển khí cung cấp cho nguồn năng lượng quốc gia, là 1 trong 4 hệ thống khí quan trọng của cả nước, NCSP luôn nỗ lực để vận hành liên tục, hiệu quả Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn, trong đó công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Để làm tốt công tác này, công ty tiếp tục duy trì, phát triển văn hóa an toàn, đưa văn hóa an toàn đến từng cá nhân; Xây dựng, nâng cao và phát huy văn hoá doanh nghiệp, kỷ luật lao động, không mắc bệnh chủ quan, tự mãn trong công tác quản lý an toàn, vận hành.

Trong đó, NCSP sẽ tiếp tục thực hiện và phối hợp với các bên liên quan giám sát chặt chẽ công tác BDSC thường xuyên, ngăn ngừa; xây dựng kế hoạch chi tiết đối với các đầu việc bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên, quản lý và theo dõi chặt chẽ kế hoạch này để triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo không có đầu việc lớn bị dời sang năm sau; đặc biệt lưu ý các thiết vị quan trọng về an toàn và vận hành; Phối hợp chặt chẽ với bộ phận hợp đồng và mua sắm để đảm bảo các vật tư, thiết bị luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, kể cả trường hợp khẩn cấp; xử lý đúng tiến độ các công việc đột xuất ở mức tối đa nhằm đảm bảo thiết bị được kiểm soát thường xuyên, hoạt động an toàn và ổn định;…

Mục tiêu đặt ra cho công tác an toàn của NCSP trong năm 2019 là duy trì độ tin cậy vận hành của toàn hệ thống đạt từ 99,95% trở lên, không để xảy ra sự cố dừng khí; không có tai nạn, sự cố dẫn đến nghỉ việc; không có sự cố nghiêm trọng liên quan tới an toàn của thiết bị; đảm bảo an ninh, an toàn toàn bộ Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn, cung cấp khí an toàn với độ tin cậy cao cho khách hàng.

Những thành tích đạt được trong công tác an toàn ở NCSP thật sự rất đáng nể. Đó là kết quả của kỷ luật lao động, cách quản lý, tổ chức công việc khoa học và áp dụng các chuẩn mực an toàn mang đẳng cấp quốc tế mà giờ đây những điều đó đã trở thành văn hóa lao động tại NSCP. Thành quả xuất sắc trong công tác an toàn đã góp phần rất quan trọng vào thành công của dự án, một điểm sáng của ngành công nghiệp khí Việt Nam trên trường quốc tế. 

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động