RSS Feed for Khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 03:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải”

 - Trong hai ngày 13-14/11/2014, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức Hội nghị khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải”.

500 triệu USD nâng cao lưới truyền tải điện

Hội nghị khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải”.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của WB sẽ hướng dẫn các thủ tục và yêu cầu của Ngân hàng cho 3 lĩnh vực chính: Đấu thầu, giám sát và lập báo cáo; Công tác quản lý tài chính; Các chính sách an toàn môi trường và xã hội.

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ giới thiệu về các hợp tác với WB, về dự án TEP; Công tác tổ chức thực hiện dự án; Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các dự án ODA tại Việt Nam; Công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án truyền tải điện...

Trước đó, ngày 12/11/2014, lễ ký kết hiệp định tín dụng của Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” vay vốn WB đã diễn ra tại Hà Nội.

Đây là khoản vay ODA từ WB có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực truyền tải điện.

Dự án có tổng mức đầu tư 731,25 triệu USD, trong đó WB tài trợ 500 triệu USD, từ nguồn vốn Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD), là nguồn tài chính cho các quốc gia có mức thu nhập trung bình thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước là 231,25 triệu USD.

Khoản vốn này sẽ được dùng để đầu tư cho 21 tiểu dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV; 3 tiểu dự án lưới điện thông minh triển khai ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, nhằm nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện năng và 4 hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực tổ chức, tài chính, vận hành cho EVN NPT.

Bên cạnh đó, Dự án sẽ góp phần giúp EVN NPT hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải Quốc gia, tăng cường an ninh năng lượng, kiểm soát và giảm ô nhiễm môi trường cho các hoạt động về năng lượng, cũng như đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế xã hội.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đóng góp khoảng 15% vào tăng trưởng lưới truyền tải điện tại Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2020. 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động