RSS Feed for Họp điều độ tiến độ cụm dự án đường dây 500kV mạch 3 (kéo dài) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/07/2024 00:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Họp điều độ tiến độ cụm dự án đường dây 500kV mạch 3 (kéo dài)

 - Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa chủ trì cuộc họp điều độ tiến độ cụm các dự án đường dây 500 kV cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối (gọi tắt Quảng Trạch - Phố Nối). Tại cuộc họp, EVNNPT, các đơn vị được giao quản lý điều hành dự án, các đơn vị tư vấn đã thảo luận, thống nhất nội dung, phương thức làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 (kéo dài) Thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 (kéo dài)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên (Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực) vừa chủ trì cuộc họp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, EVN, EVNNPT, Viettel, cùng 9 địa phương liên quan (theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến) để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 500 kV mạch 3 (kéo dài).

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ngọc Tân, Võ Hoài Nam - Thành viên HĐTV EVNNPT, các Phó tổng giám đốc EVNNPT: Lưu Việt Tiến, Bùi Văn Kiên, Trương Hữu Thành, cùng các ban, đơn vị liên quan và Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1,2,3,4, đại diện đơn vị tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Đông Bắc bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư EVNNPT cho biết: Theo Quy hoạch điện VIII, đường dây 500 kV mạch 3 và 4 (bao gồm 4 cung đoạn gồm Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hoá, Thanh Hóa - Nam Định 1 và Nam Định 1 - Phố Nối).

Các dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, đặc biệt là đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong những năm tới. Các dự án có tính chất đặc biệt quan trọng giúp nâng cao năng lực truyền tải trục Bắc - Trung (tăng thêm năng lực truyền tải giữa miền Trung và miền Bắc từ mức khoảng 2.200 MW lên khoảng 5.000 MW).

Trong thời gian qua, EVNNPT đã triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với khối lượng công việc rất lớn, các dự án với chiều dài khoảng 515 km đi qua 9 tỉnh, vì vậy, EVNNPT mong muốn các cấp có thẩm quyền chấp thuận các dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối là các công trình điện cấp bách trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và được áp dụng cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVNNPT, các đơn vị được giao quản lý điều hành dự án, các đơn vị tư vấn đã thảo luận, thống nhất nội dung, phương thức làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Họp điều độ tiến độ cụm các dự án đường dây 500kV mạch 3 (kéo dài)
Toàn cảnh cuộc họp điều độ tiến độ cụm dự án đường dây 500 kV cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp chiều ngày 8/7/2023 và Thông báo số 302/TB-EVN ngày 9/7/2023 của EVN, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối là các dự án lưới điện truyền tải có vai trò đặc biệt quan trọng, cấp bách để truyền tải và góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc với tiến độ cần phải đưa vào vận hành trong tháng 6/2024.

Để thực hiện nhiệm vụ cấp bách nêu trên, Tổng giám đốc EVNNPT giao các Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng chỉ đạo các ban, các đơn vị tập trung mọi nguồn lực và thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ chính của dự án mà Tổng công ty đặt ra để phấn đấu khởi công dự án trong tháng 10/2023.

Theo đó, trưởng các ban, giám đốc các đơn vị tập trung toàn bộ các nhân sự ưu tú có nhiều kinh nghiệm của đơn vị tham gia thực hiện các dự án. Báo cáo Tổng công ty phương án điều động bổ sung nhân sự (nếu cần thiết). Quyết liệt thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ được giao tại các cuộc họp điều hành chi tiết cho từng dự án. Yêu cầu xử lý các công việc, văn bản liên quan đến các dự án tối đa không quá 1 ngày, các công văn đi cần ghi “thượng khẩn” để được giải quyết nhanh.

Tổng giám đốc EVNNPT giao Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) lập kế hoạch, tiến độ điều hành chi tiết của từng dự án, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, các phòng của đơn vị và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác tổ chức thực hiện khoa học, áp dụng tối đa các giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện của từng giai đoạn để hoàn thành đóng điện các dự án đáp ứng yêu cầu. Khẩn trương thành lập Ban điều hành, Ban tiền phương của các dự án. Trong đó, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên, phương án tổ chức thực hiện, chế độ báo cáo… để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Hàng ngày họp điều độ tiến độ các dự án, hàng tuần báo cáo Tổng công ty tiến độ triển khai thực hiện, đánh giá thời gian thực hiện và đề xuất các giải pháp rút ngắn thời gian các bước triển khai tiếp theo để bù thời gian bị chậm. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, các ban chức năng EVNNPT, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đảm bảo tiến độ các dự án theo phụ lục đính kèm. Kịp thời báo cáo Tổng công ty và các cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó là phối hợp đơn vị tư vấn bám sát chính quyền địa phương để kiểm tra, rà soát, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của các dự án. Yêu cầu các đơn vị tư vấn khẩn trương khảo sát lại hiện trạng các vị trí giao chéo đường giao thông, vượt sông, cũng như giao chéo với các đường dây 110 kV, các đường dây thông tin… cập nhật vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án. Yêu cầu các đơn vị tư vấn thực hiện tuân thủ các quy trình, quy định khảo sát, khoan địa chất, lập nhật ký thi công, nhật ký giám sát tại công trường.

Mặt khác, vhủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, các ban EVNNPT, các ban EVN và chính quyền địa phương tổ chức đi kiểm tra thực địa, chuẩn xác vị trí móng cột, kiểm tra biện pháp tổ chức xây dựng, thi công đảm bảo tính đúng, tính đủ, đảm bảo chi phí thực hiện các dự án. Đặc biệt lưu ý biện pháp tổ chức thi công phải chi tiết cho từng vị trí cột, khoảng néo trên tuyến.

Đối với Công ty Truyền tải điện 1 và 2, EVNNPT giao phối hợp, hỗ trợ NPMB, CPMB trong công tác chuẩn bị đầu tư, làm việc với chính quyền địa phương, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu của các dự án. Tập trung nhân sự thực hiện công tác giám sát thi công các dự án.

Đối với đơn vị tư vấn, EVNNPT đề nghị tập trung toàn bộ các nhân sự quản lý, khảo sát, thiết kế, lập dự toán có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm của đơn vị tham gia thực hiện. Bổ sung thêm nhân sự tham gia tại các Ban tiền phương của NPMB, CPMB (tối thiểu 1 người/Ban tiền phương), thường xuyên có mặt để thực hiện giám sát tác giả, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực và bổ sung thêm nhân sự đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác khảo sát, thiết kế các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Kiểm tra rà soát kỹ lưỡng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng các dự án, đảm bảo tính chính xác về tọa độ, diện tích chiếm đất từng vị trí móng, phù hợp với hồ sơ dự án.

Ngoài ra, các đơn vị tư vấn cần khẩn trương làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án./.

PHẠM HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động