RSS Feed for Hệ thống hóa định mức vật tư trong khai thác than | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 26/09/2023 02:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hệ thống hóa định mức vật tư trong khai thác than

 - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin vừa nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài "Nghiên cứu hệ thống hóa, điều chỉnh, xây dựng bổ sung định mức vật tư (ĐMVT) chủ yếu trong khai thác hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của TKV".

Hệ dung dịch Bentonit trong khoan thăm dò than Quảng Ninh
Khánh thành phòng thí nghiệm khả năng tự cháy của than
Ứng dụng công nghệ Biofilm xử lý ô nhiễm dầu mỏ
Thăm dò dầu khí theo "dấu vết" của loài giun biển

Đề tài trên thuộc Chương trình KC.06.Đ29-16/16-20, được Viện Khoa học Công nghệ Mỏ nghiên cứu, thực hiện từ tháng 3 năm 2016. 

Mục tiêu của đề tài là nhằm hoàn thiện, xây dựng bổ sung định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác than hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển và sản xuất cơ khí của TKV có cơ sở khoa học, phù hợp với các điều kiện sản xuất, thiết bị công nghệ hiện có, nhằm tiết kiệm vật tư, giảm giá thành than tại các đơn vị thuộc.

Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã hoàn thành những nội dung nghiên cứu: đánh giá tình hình thực hiện định mức vật tư, xây dựng định mức tiêu hao vật tư, soạn thảo bộ định mức trong khai thác than lộ thiên, hầm lò, sàng tuyển và sản xuất cơ khí của TKV. 

Các nhận xét, phản biện đánh giá, về cơ bản, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đáp ứng được các yêu cầu về nội dung theo đề cương đã được duyệt. Thông tin của đề tài đưa ra đầy đủ, có tính khoa học.

Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu của đề tài chủ yếu mang tính thống kê, dựa vào kinh nghiệm và điều chỉnh, do phạm vi nghiên cứu rộng… Nhóm thực hiện đề tài cần tập trung vào việc điều chỉnh một số nội dung cụ thể hóa một số nội dung, bổ sung thông tin, số liệu trong lĩnh vực sàng tuyển, nâng cao hàm lượng khoa học trong đề tài…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động