RSS Feed for Hai tháng đầu năm, TKV sản xuất 6,4 triệu tấn than | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 12:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hai tháng đầu năm, TKV sản xuất 6,4 triệu tấn than

 - Hai tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã sản xuất được 6,4 triệu tấn than nguyên khai.

Khí thế ngành than những ngày đầu năm

Bên cạnh đó, bốc xúc 30,8 triệu m3 đất đá, bằng 15,8% kế hoạch; tiêu thụ 4,8 triệu tấn, bằng 12,7% kế hoạch năm.

Trong 2 tháng, TKV đã sản xuất 7.380 tấn tinh quặng đồng; 28 nghìn tấn quặng sắt và tinh quặng sắt; 1.400 tấn đồng tấm; 63,4 nghìn tấn Alumin; sản xuất và tiêu thụ 1,323 tỷ kW điện… 

Tổng doanh thu 2 tháng đầu năm ước đạt 15,7 nghìn tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ than ước đạt 6.973 tỷ đồng.

TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, nhất là 23 dự án mỏ, dự án cơ giới hóa đồng bộ và các dự án duy trì, phát triển sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Dự kiến năm 2015, Tập đoàn sẽ sản xuất 41 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ khoảng 38 triệu tấn. Đi kèm với đó là nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tăng cao hơn so với năm trước. 

Tổng doanh thu phấn đấu đạt 114.006 tỷ đồng, lợi nhuận 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt là mục tiêu cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động với mức lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng và 9,2 triệu đồng/người/tháng (đối với sản xuất than).

Với mục tiêu chung là: “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”. Trong đó tập trung tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác quản lý - điều hành trong nội bộ Tập đoàn theo hướng tăng quyền tự chủ tối đa cho đơn vị thành viên.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động