RSS Feed for EVNSPC phấn đấu về đích nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 03:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNSPC phấn đấu về đích nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 - Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) xác định nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng sẽ có nhiều thách thức, khó khăn. Do vậy, để đạt được toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ do EVN giao, EVNSPC sẽ nỗ lực, phấn đấu, vận dụng tối đa các nguồn lực hiện có để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và về trước 1 năm chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của EVN giao, với kết quả cao nhất.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNSPC
Điện lực miền Nam: Năm mới động lực mới
10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC năm 2018

Bước tiến mới trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Báo cáo công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 cho biết, năm 2018, EVNSPC thực hiện sản lượng điện thương phẩm là 66 tỷ 669 triệu kWh, đạt 100,75% so với kế hoạch EVN giao, tăng so với thực hiện năm 2017 là 6 tỷ 338 triệu kWh.

Giá bán điện bình quân là 1.673.26 đ/kWh, tăng 4,95 đ/kWh so với cùng kỳ và vượt 3.26 đ/kWh so với chỉ tiêu kế hoạch GBBQ của EVN giao; tổn thất điện năng của toàn Tổng công ty thực hiện lũy kế năm 2018 là 4,08%, thấp hơn lũy kế cùng kỳ là 0,22%, thấp hơn chỉ tiêu EVN giao (4,50%) là 0,42%, thấp hơn chỉ tiêu thực hiện EVN giao (4,35%) là 0,27%.

Với việc triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, EVNSPC đã hoàn thành các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện EVN giao. Cụ thể, so với kế hoạch giao, chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống (SAIDI) là 598,62/880 phút; chỉ số tần suất mất điện thoáng qua trung bình của hệ thống (MAIFI) là 0,21/2.0 lần; chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống (SAIFI) là 3,23/5.92 lần.

Năm 2018, toàn Tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 7.294 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình là 3,9 ngày/công trình, thấp hơn thời gian Tập đoàn quy định là ≤ 5 ngày/công trình. Tất cả 21/21 công ty điện lực đều có thời gian thực hiện trung bình < 5 ngày/công trình.

Đặc biệt, năm 2018, EVNSPC đã tổ chức thuê đơn vị tư vấn độc lập thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện cho 21 công ty điện lực và Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Theo đó, điểm số trung bình MĐHL khách hàng là 8,16 điểm, tăng 0,16 điểm so với điểm số đánh giá cùng kỳ năm 2017 (8,00 điểm) và vượt 0,11 điểm so với kế hoạch EVN giao 2018 (8,05 điểm). Đối với Trung tâm Chăm sóc khách hàng, điểm số trung bình MĐHL khách hàng là 8,06 điểm, thấp hơn 0,23 điểm so với điểm số đánh giá cùng kỳ năm 2017 (8,29 điểm).

Kết quả thực hiện chỉ tiêu năng suất lao động toàn Tổng công ty năm 2018 là 3.249.946 kWh/người/năm, tăng 12,86% so với năm 2017, đạt 102,19% so với kế hoạch Tập đoàn giao (3.180.000 kWh/người/năm) và theo khách hàng sử dụng điện thực hiện đạt 388 khách hàng/người/năm, tăng 6.3% so với năm 2017 (đạt chỉ tiêu EVN giao 378 khách hàng/người/năm). Chi phí phân phối/điện thương phẩm là 186,64đ/kWh.

EVNSPC đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến trên website www.cskh.evnspc.vn. Năm 2018 toàn EVNSPC tiếp nhận tổng cộng 3,8 triệu yêu cầu của khách hàng qua TTCSKH và Phòng giao dịch khách hàng tại ĐL/CTĐL, trong đó:

Tổng công ty đang quản lý bán điện gần 8 triệu khách hàng, công tác thu tiền điện đạt tỷ lệ 100,30% số thu/phát sinh và đạt tỷ lệ 99,91% số thu/phải thu. Tổng số tiền thu được năm 2018 là hơn 122.457 tỷ đồng, bình quân hơn 10.204 tỷ đồng/tháng và 335 tỷ đồng/ngày. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Tổng công ty đảm bảo cho dòng tiền của Tổng công ty nói riêng và EVN nói chung hoạt động hiệu quả.

Phấn đấu về đích sớm nhiều chỉ tiêu của năm 2020

Theo EVNSPC, năm 2019, dự báo công suất sử dụng lớn nhất của Tổng công ty khoảng 11.550 MW, tăng 11% so với năm 2018. Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019.

Vì vậy, đang đặt ra cho công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng những thách thức rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng và cung cấp các dịch vụ điện với chất lượng cao, đáp ứng sự mong đợi, thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng.

Với việc triển khai Chủ đề năm 2019 của EVN “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, EVNSPC đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp để thực hiện hoàn thành công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Cụ thể, EVNSPC phấn đấu điện thương phẩm đạt 73 tỷ 350 triệu kWh, tăng 10,02 % so với thực hiện năm 2018. Giá bán điện bình quân thực hiện 1.679 đ/kWh, tăng 6 đ/kWh so với thực hiện năm 2018.

Đặc biệt, EVNSPC phấn đấu về đích sớm 1 năm theo kế hoạch 5 năm được Tập đoàn phê duyệt về: Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện phấn đấu thực hiện 3,9%: độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 306 phút, SAIFI 5,33 lần, MAIFI 2,0 lần và chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày. Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện > 8.21 điểm..

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động