RSS Feed for EVNNPT đào tạo cập nhật “các phần mềm dùng chung” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 02/12/2022 03:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT đào tạo cập nhật “các phần mềm dùng chung”

 - Nhằm từng bước tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Mới đây, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật “Cung cấp dịch vụ bảo trì các phần mềm dùng chung của EVN” năm 2018.

NPT tìm hiểu công nghệ GIS trong truyền tải điện ở Mỹ

 EVNNPT phối hợp với EVNICT tổ chức khóa đào tạo “Cung cấp dịch vụ bảo trì các phần mềm dùng chung của EVN” năm 2018.

Tham dự lớp đào tạo có 434 cán bộ, chuyên viên các ban của EVNNPT; Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện và các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam.

Theo đề nghị của EVNNPT, giảng viên của EVNICT đã tổ chức cập nhật bảo trì các phần mềm; hướng dẫn các tính năng mới; giải đáp thắc mắc, ghi nhận lỗi hoặc yêu cầu mới để cập nhật hiệu chỉnh các phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, tại khóa đào tạo lần này, các phần mềm dùng chung của EVN dành cho các đơn vị được cung cấp, bảo trì lần này gồm có: Phần mềm đo đếm và giao nhận điện năng (GNĐN); Phần mềm hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS); Phần mềm tin học hóa văn phòng (E-office); Quản trị công nghệ thông tin và Phần mềm Quản lý tài chính (ERP).

Riêng phần mềm Quản lý tài chính ERP được chia thành nhiều phân hệ, bao gồm: Phân hệ PO (Phân hệ PO (Quản lý mua sắm); Phân hệ INV (Quản lý kho, kế toán vật tư); Phân hệ AP (Quản lý các khoản phải trả, thuế đầu vào); Phân hệ AR (Quản lý các khoản phải trả, thuế đầu vào); Phân hệ CM, TAX (Quản lý tiền mặt, tổng hợp bảng kê thuế; Phân hệ PM (Quản lý kế toán dự án, tài sản cố định, công cụ dụng cụ); Phân hệ FA (Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ) và Phân hệ GL-CO (quản lý sổ cái - chi phí giá thành).

Việc cập nhật, đào tạo, bổ sung tính năng mới, hướng dẫn sử dụng các phần mềm hàng năm cho người dùng là rất cần thiết, giúp cho công tác quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả, khoa học của EVNNPT cũng như các đơn vị.

Giảng viên của EVNICT hướng dẫ cập nhật, sử dụng các phần mềm dùng chung của EVN” năm 2018.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ đề: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý vận hành và quản trị kinh doanh; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về văn phòng điện tử và cải cách hành chính. Thực hiện quản trị công văn, tổ chức công văn, quản lý hồ sơ bằng các phần mềm ứng dụng EVN. Qua đó, giúp đơn vị hỗ trợ toàn diện công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo, hoạt động hàng ngày của tổ chức, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giúp đơn vị lưu trữ và tìm kiếm tra cứu văn bản cũng như ứng dụng các phần mềm một cách dễ dàng, hiệu quả hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVNNPT. 

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động