RSS Feed for EVN yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực quản lý, chuyển hóa tầm nhìn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 01/10/2023 15:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực quản lý, chuyển hóa tầm nhìn

 - Cần phải áp dụng cơ chế một cửa trong phê duyệt, rà soát kế hoạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao việc triển khai các kế hoạch đề ra. Đó là nội dung chính trong chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Hoàng Quốc Vượng tại Hội nghị Công tác kế hoạch của EVN, ngày 23/9/2014.

Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của EVN
Tái cơ cấu EVN phải gắn với mô hình hiện tại

Thời gian qua, công tác kế hoạch của EVN đã đạt được những thành công quan trọng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Tập đoàn đã hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển tới năm 2015, định hướng 2020.

Ngoài việc tham mưu  lập và điều chỉnh quy hoạch điện quốc gia, các vùng kinh tế, các địa phương, công tác kế hoạch đã được thể chế hóa, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong các lĩnh vực hoạt động, công tác kế hoạch của các đơn vị thành viên ngày càng sát thực tế, tính khả thi cao.

Tuy nhiên, đại diện các đơn vị trực thuộc EVN cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác kế hoạch chưa thực sự đổi mới, chưa theo kịp những thay đổi về quản lý, tổ chức cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cơ chế thị trường, chưa chú trọng công tác dự báo, phân tích…

Nhiều đại diện đơn vị cho rằng, tình trạng đơn vị cấp trên ép chỉ tiêu, chi phí cho cấp dưới vẫn diễn ra; công tác báo cáo từ Tập đoàn cũng như các đơn vị còn chồng chéo…

Chủ tịch HĐTV EVN, ông Hoàng Quốc Vượng thẳng thắn, công tác kế hoạch của EVN và các đơn vị còn thiếu tính đồng bộ, thiếu sự gắn kết. Các đơn vị chưa chuyển hóa được tầm nhìn, chiến lược, ý chí của lãnh đạo vào các kế hoạch.

Thời gian tới, theo ông Vượng, các đơn vị cần tăng cường công tác đào tạo để nâng cao nhận thức, chất lượng công tác kế hoạch; nâng cao vai trò của lãnh đạo các cấp trong việc lập và giao kế hoạch.

Để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong tình hình mới, Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh chỉ đạo, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch; tăng cường phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình, quyền hạn của từng đơn vị.

Công tác kế hoạch phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải được giao một lần, ngay từ đầu năm và đồng bộ ở tất cả các kế hoạch thành phần: Sản xuất điện, kinh doanh điện, kế hoạch tài chính, lao động tiền lương, sửa chữa lớn…

Đặc biệt, thực hiện nhất quán chủ trương không điều chuyển các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, nhằm đánh giá chính xác, trung thực năng lực của từng đơn vị. Chỉ thực hiện điều chỉnh khi bổ sung các nhiệm vụ đột xuất hoặc có các biến động lớn mang tính khách quan, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch…

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch 2015 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), Tổng giám đốc cũng yêu cầu Ban Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các ban chức năng xem xét, tiếp thu ý kiến của các đơn vị, hoàn chỉnh trình Hội đồng thành viên Quy chế mới về công tác kế hoạch, áp dụng ngay trong năm 2015. 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động