RSS Feed for Kế hoạch sản xuất Thứ ba 21/03/2023 21:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực quản lý, chuyển hóa tầm nhìn

EVN yêu cầu các đơn vị nâng cao năng lực quản lý, chuyển hóa tầm nhìn

Cần phải áp dụng cơ chế một cửa trong phê duyệt, rà soát kế hoạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát sao việc triển khai các kế hoạch đề ra. Đó là nội dung chính trong chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Hoàng Quốc Vượng tại Hội nghị Công tác kế hoạch của EVN, ngày 23/9/2014.
Phiên bản di động