RSS Feed for EVN triển khai kế hoạch 2013 và ra mắt các tổng công ty phát điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 02:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN triển khai kế hoạch 2013 và ra mắt các tổng công ty phát điện

 - Ngày 11/1/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và Lễ ra mắt 3 Tổng công ty phát điện - EVN GENCO.

>> Ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho dự án thủy điện Lai Châu
>> Phê duyệt cơ chế tài chính cho dự án "Phân phối hiệu quả"
>> EVN ký hợp đồng tín dụng vay vốn cho 2 dự án nhiệt điện

Năm 2012, điện sản xuất và mua của EVN đạt 117,59 tỷ kWh, bằng 99,57% kế hoạch, tăng 10,41% so với năm 2011. Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện với sản lượng 54,4 tỷ kWh vượt kế hoạch 3,58 tỷ kWh. Khai thác thuỷ điện đạt 52,96 tỷ kWh vượt 5,5 tỷ kWh và giảm sản lượng điện phát bằng dầu được 125 triệu kWh so với kế hoạch, hệ thống điện quốc gia vận hành đạt hiệu quả cao.

Điện thương phẩm ước đạt 105,33 tỷ kWh, bằng 100,3% KH và tăng 11,28% so với năm 2011, trong đó: Xuất khẩu cho Lào và Campuchia 1,555 tỷ kWh, tăng 9,54%; Điện tiêu dùng trong nước 103,775 tỷ kWh, tăng 11,3%.

Cuối năm 2012, có trên 19,8 triệu khách hàng, tăng 1,08 triệu khách hàng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trong cả nước đạt 97,5%; số hộ dân nông thôn có điện đạt 96,8%.

Với kết quả tăng trưởng điện thương phẩm nội địa năm 2012 là 11,3%, tăng trưởng GDP 5,03%, hệ số đàn hồi Điện/GDP năm 2012 là 2,25.

Năm 2012, giá bán điện bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 1.361đ/kWh. Các Tổng công ty Điện lực đã thực hiện hiệu quả và đúng quy định các lần điều chỉnh giá điện trong năm, thực hiện chặt chẽ hơn công tác quản lý giá bán điện đúng đối tượng, tiếp nhận bán điện lẻ trực tiếp đến các hộ dân nông thôn nên đã góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu giá bán điện bình quân.

Doanh thu bán điện ước đạt 143.419 tỷ đồng. Năm 2012, Tập đoàn sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận, đã giảm lỗ luỹ kế các năm trước được 3.500 tỷ đồng.

Năm 2012, tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn đạt 9,0%, thấp hơn 0,2% so với chỉ tiêu KH 9,2% (lưới điện truyền tải: 2,35%, lưới điện phân phối: 6,65%) và giảm 0,23% so với năm 2011. Thực hiện tiết kiệm điện đạt 1,67 tỷ kWh, bằng 1,5% tổng điện năng thương phẩm (kế hoạch đầu năm: 1%).

EVN đã đưa vào vận hành 7 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.453MW. Trong đó, công trình TĐ Sơn La lớn nhất Đông Nam Á, công suất 2.400MW đã khánh thành vào ngày 23/12/2012, vượt trước thời hạn 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội, đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho đất nước, được Đảng và Chính phủ đánh giá cao.

Đã khởi công 3 dự án nguồn điện. Đồng thời, hoàn thành đóng điện 147 công trình lưới điện từ 110-500kV với tổng dung lượng trạm biến áp tăng thêm 7.010 MVA, tổng chiều dài đường dây xây mới và cải tạo nâng cấp là 2.078 km. Khởi công được 25 công trình lưới điện 500-220kV.

Giá trị khối lượng thực hiện ĐTXD toàn Tập đoàn ước đạt 71.444 tỷ đồng, tăng 20,63% so với năm 2011, giá trị giải ngân cả năm 2012 ước đạt 70.721 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch.

Trong năm 2012, EVN đã cơ bản thu xếp đủ vốn để thực hiện đầu tư các công trình nguồn và lưới điện trong kế hoạch năm 2012. Tập đoàn và các đơn vị đã ký được các hợp đồng vay trên 13.000 tỷ đồng vốn tín dụng thương mại và tín dụng ưu đãi trong nước. Tổng nguồn vốn nước ngoài đã ký kết trong năm 2012 đạt 1,93 tỷ USD.

Hết năm 2012 toàn bộ các dự án nguồn điện và lưới điện trọng điểm đã được thu xếp đủ vốn đối ứng và vốn vay, đảm bảo để các dự án này thực hiện được kế hoạch về khối lượng và tiến độ trong năm 2013.

Năm 2013, mục tiêu tổng quát của EVN là đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển KT-XH và đời sống nhân dân; Sản xuất và kinh doanh có lãi; Tập trung đầu tư các công trình nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VII và theo Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn đã đuợc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các công trình cấp bách cấp điện cho miền Nam; Thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn và quản trị doanh nghiệp theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Tập đoàn bền vững.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: điện sản xuất và mua 130,53 tỷ kWh tăng 11% so với năm 2012, trong đó điện sản xuất của EVN là 26,23 tỷ kWh, điện mua 104,3 tỷ kWh (nhập khẩu Trung Quốc 3,6 tỷ kWh); tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 117 tỷ kWh, tăng 11,5% so với năm 2012; giá bán điện bình quân đạt 1.459 đ/kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng là 8,8%, trong đó tỷ lệ tổn thất trên lưới truyền tải 2,3%, trên lưới phân phối 6,5%.

Tiết kiệm trong lĩnh vực sử dụng điện tương đương 1,5% kế hoạch điện thương phẩm, trong đó phấn đấu đạt mức tiết kiệm 2% trên địa bàn miền Nam.

Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện với tổng giá trị thực hiện khoảng 106.605 tỷ đồng, trong đó: đầu tư thuần 75.973 tỷ đồng tăng 39,65% so với năm 2012; trả nợ gốc và lãi vay toàn Tập đoàn 30.289 tỷ đồng... toàn Tập đoàn phấn đấu sản xuất và kinh doanh điện năng có lợi nhuận.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Năm 2012 là năm EVN sản xuất kinh doanh có lãi và giảm được lỗ lũy kế, đồng thời tăng niềm tin cho các nhà tài trợ trong việc giải quyết vốn cho ngành. Việc đưa hàng loạt các công trình điện vào vận hành với tổng số vốn đầu tư trên 71.000 tỷ đồng là một cố gắng lớn của Tập đoàn trong năm. Đây cũng là năm đầu tiên hệ thống điện có công suất dự phòng và đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào hoạt động, tạo sự minh bạch, cạnh tranh hơn giữa các nhà máy điện.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc chỉ ra những tồn tại của mình sẽ giúp EVN có những giải pháp khắc phục và xử lý một cách khẩn trương, quyết liệt. Đó là nâng cao chất lượng điện, hạn chế cắt điện. Bên cạnh đó, phải tập trung nâng cao công tác kỷ cương, kỷ luật trong sản xuất, quản lý, vận hành, là tiền đề tập đoàn thực hiện tốt việc quản lý dự án điện hạt nhân sau này đồng thời xây dựng phương pháp quản lý mới để nâng cao trình độ quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, EVN cần tập trung cho việc xả nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; huy động và giải ngân được 106.000 tỷ đồng cho đầu tư trong năm 2013.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cần chú trọng công tác quyết toán, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật; đặc biệt lưu ý đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân đồng thời tiếp tục quan tâm xử lý việc ảnh hưởng của động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2, có chú trọng đến công tác tuyên truyền.
 
Đối với ba tổng công ty phát điện 1, 2, 3 (GENCO) được thành lập, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Tập đoàn thường xuyên giao ban với các GENCO để sớm xử lý những vướng mắc và bất cập; đặc biệt theo dõi sát sự vận hành của thị trường điện để có điều chỉnh phù hợp.

Ngay sau khi kết thúc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, EVN đã tổ chức lễ ra mắt các Tổng công ty phát điện - EVN GENCO.

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 và Lễ ra mắt các Tổng công ty phát điện - EVN GENCO:

Toàn cảnh hội nghị

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các Tổng công ty phát điện - EVN GENCO

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trao Quyết định thành lập các   Tổng công ty phát điện - EVN GENCO

Ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại hội nghị

NangluongVietnam.vn

 

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Ông Nguyễn Bá Thanh và câu chuyện 100 triệu ở Hà Nội!
Thách thức an ninh chủ quyền và bản lĩnh Việt Nam
ASEAN giữa ngã ba chiến lược
Ông Lê Lương Minh chính thức nhận chức Tổng thư ký Asean
Nhật Bản đã sẵn sàng chiến tranh với Trung Quốc
Chuyên gia quân sự Nga bình luận sức mạnh quân sự Trung Quốc

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động