RSS Feed for EVN lấy ý kiến về Dự thảo cơ cấu biểu giá điện mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN lấy ý kiến về Dự thảo cơ cấu biểu giá điện mới

 - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện. Để Đề án được hoàn chỉnh, EVN đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, các chuyên gia và cộng đồng về nội dung đề án. Trên cơ sở góp ý, EVN sẽ hoàn thiện đề án để gửi lãnh đạo Bộ Công Thương trong tháng 10 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Năm 2016, điều hành giá điện theo cơ chế thị trường

Theo EVN, trên thực tế, nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá điện cần phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là điều hành giá bán điện theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thực hiện hỗ trợ tiền điện trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Trước mắt, trong ngắn hạn theo EVN cần nghiên cứu cải tiến biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt trên cơ sở thiết kế các bậc thang nhằm đảm bảo giá bán điện cao hơn giá thành sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện giá điện, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng đồng thời giảm bù chéo giữa các đối tượng khách hàng. 

Trên cơ sở đó, Đề án đề xuất cải tiến, sắp xếp lại biểu giá điện sinh hoạt bậc thang theo 3 phương án, trong đó, phương án 1 giữ nguyên 6 bậc như hiện hành. Ưu điểm của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang với sản lượng điện sử dụng càng cao sẽ ứng với mức giá điện càng cao hơn nên khuyến khích các hộ sử dụng điện tiết kiệm đồng thời đảm bảo hỗ trợ đối với khách hàng là hộ nghèo và hộ thu nhập thấp. 

3 phương án về cách tính giá điện sinh hoạt

Theo EVN, cơ cấu biểu giá điện hiện hành (thực hiện từ 1/6/2014) được Thủ tướng Chính phủ ban hành đã từng bước đưa những yếu tố thị trường vào cơ chế điều chỉnh giá điện. Cơ cấu biểu giá điện hiện hành được cấu thành theo hai mảng là giá bán lẻ và giá bán buôn điện với 4 nhóm mục đích sử dụng điện là sản xuất; cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt.

Cơ cấu biểu giá điện được quy định phân biệt theo cấp điện áp đối với 3 nhóm sản xuất, cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ, phân biệt theo thời gian sử dụng trong ngày đối với sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Giá bán điện sinh hoạt là giá bán điện theo bậc thang với 6 bậc nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện và thực hiện chính sách xã hội.

Cơ cấu biểu giá hiện hành tuy phù hợp với thị trường phát điện cạnh tranh nhưng khi thị trường chuyển tiếp sang bước bán buôn thí điểm cạnh tranh đã xuất hiện một số khiếm khuyết, bất cập cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp. Thưc hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN đã xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá.

Theo Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá, một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận xã hội là giá điện sinh hoạt đã được EVN đưa ra 3 phương án. Cụ thể:

Phương án 1: Giữ nguyên 6 bậc như hiện hành, tức 50kWh đầu tiên giá 1.484 đồng/kWh; từ 51-100kWh là 1.533 đồng/kWh; từ 101-200kWh là 1.786 đồng/kWh; từ 201-300kWh là 2.242 đồng/kWh; từ 301-400kWh là 2.503 đồng/kWh và từ 401kWh trở lên 2.587 đồng/kWh.

Phương án 2: Quy định một mức biểu giá điện sinh hoạt (đồng giá) với mức giá điện sinh hoạt là 1.747 đồng/kWh.

Phương án 3: Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt bậc thang từ 6 bậc về 3 bậc hoặc 4 bậc với số kWh ở mỗi bậc thang đều có kịch bản tương ứng: Kịch bản 1: 50kWh-250kWh-trên 300kWh; kịch bản 2 là 100kWh-200kWh-trên 300kWh; kịch bản 3 là 150kWh-150kWh-trên 300kWh; kịch bản 4 là 200kWh-200kWh-trên 400kWh và kịch bản 5 là 50kWh-150kWh-200kWh và trên 400kWh.

Nội dung Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại đây.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động