RSS Feed for EVN giữ vai trò trụ cột và không để miền Nam thiếu điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 15:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN giữ vai trò trụ cột và không để miền Nam thiếu điện

 - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tại kết luận này, Phó thủ tướng khẳng định, EVN tiếp tục giữ vai trò "trụ cột" thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện, không để miền Nam thiếu điện. Cạnh đó là thúc đẩy phát triển nhanh các dự án năng lượng tái tạo với vai trò tiên phong.

EVN không ngủ quên trên vòng nguyệt quế
EVN tìm hướng đi cho điện mặt trời

Đất nước ta đang trong thời kỳ thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu sớm trở thành một nước cơ bản theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc thực hiện ba đột phá chiến lược thì phải bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó phải cung cấp đủ điện cho sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện tiếp tục quán triệt đi trước một bước bảo đảm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân; thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh và điều hành giá điện theo cơ chế thị trường; tăng cường các biện pháp thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, quản lý nhu cầu điện.

Phát triển nhanh các dự án điện năng lượng tái tạo

Để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2018 hơn kế hoạch đề ra.

EVN tiếp tục là Tập đoàn nhà nước giữ vai trò "trụ cột" thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện. Tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện bảo đảm đúng tiến độ/kế hoạch, không để miền Nam thiếu điện. Thúc đẩy phát triển nhanh các dự án năng lượng tái tạo với vai trò tiên phong của Tập đoàn.

Đồng thời chủ động tham gia, đề xuất với Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ rà soát Quy hoạch điện VII điều chỉnh bảo đảm tính khoa học, bám sát thực tiễn phát triển. Trong đó, phải xác định lại cơ cấu các nguồn điện trong từng giai đoạn, gắn với tăng trưởng theo chiều sâu, sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả; xem xét cơ cấu lại nguồn điện cho phù hợp với phát triển kinh tế, điều kiện, tiềm năng của nước ta phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Vận hành hệ thống điện an toàn, đặc biệt là các nhà máy thủy điện; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường và góp phần giảm nhẹ thiên tai; đẩy nhanh việc nghiên cứu lưới điện truyền tải liên kết và đàm phán mua bán điện với các nước láng giềng nhằm tận dụng, phát huy hiệu quả của lưới điện liên kết.

Đầu tư các dự án bảo đảm hiệu quả

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại Tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 trong nửa đầu năm 2018 và tiếp theo là 2 Tổng công ty Phát điện còn lại. Đổi mới, sắp xếp khối phát điện, phân phối và bán lẻ điện, vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020, đảm bảo đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt động hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Tăng cường công tác quản trị, sắp xếp bộ máy quản lý, vận hành hợp lý nhằm tăng năng suất lao động; phấn đấu sớm đuổi kịp năng suất lao động của các nước trong khu vực, đặc biệt đối với các Tổng công ty phát điện, truyền tải điện và các Tổng công ty Điện lực; tiết kiệm chi phí, đầu tư các dự án bảo đảm hiệu quả. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

Triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm 2018 của EVN là "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Công khai, minh bạch giá điện

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện; kiên quyết phòng chống tham nhũng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành, nhất là tài chính.

Tập đoàn cần bám sát chủ đề năm 2018 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" để triển khai, quán triệt đến từng đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn nhất là trong quản lý tài chính và đầu tư xây dựng các công trình.

EVN cần thực hiện nghiêm việc xây dựng, phát triển ngành điện đi đôi với bảo vệ môi trường; lựa chọn công nghệ các dự án điện thân thiện môi trường, phù hợp với trình độ, điều kiện của nước ta, có lộ trình phù hợp. Phối hợp các bộ, ngành trong xử lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện.

Phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; xây dựng được văn hóa của Tập đoàn và của ngành điện lực nói chung theo hướng phục vụ vì doanh nghiệp và người dân; tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ người dân ở những địa bàn khó khăn, những địa phương Tập đoàn đang đầu tư.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động