RSS Feed for EVN đặt mục tiêu lớn về chỉ số tiếp cận điện năng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 10:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN đặt mục tiêu lớn về chỉ số tiếp cận điện năng

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt mục tiêu "chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam tối thiểu đạt vị trí 60/190 quốc gia" - Đây là một trong những mục tiêu EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện tại Chỉ thị 989/CT-EVN về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) năm 2018, ban hành ngày 28/2/2018.

EVN không ngủ quên trên vòng nguyệt quế
Năng lượng Việt Nam trong lộ trình đổi mới tổng thể

Tại Chỉ thị 989/CT-EVN, Tập đoàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và các tình huống bất lợi trong cung cấp điện, đặc biệt trong mùa khô và mùa nắng nóng 2018.

EVN cũng yêu cầu các tổng công ty điện lực, công ty điện lực chủ động tham gia và đề xuất việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo việc đầu tư phát triển lưới điện hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu phát triển của phụ tải.

Một trong những chỉ tiêu cụ thể về KD và DVKH năm 2018 là chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ≤ 60/190 quốc gia, nền kinh tế. Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 do tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã đạt 78,69/100 điểm, vươn lên vị trí 64/190 quốc gia.

Ngoài ra, EVN còn yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy của người đứng đầu đơn vị và người lao động, trong đó cần xác định rõ EVN đã chuyển từ cung ứng dịch vụ điện sang phục vụ khách hàng một cách văn minh, vì khách hàng và vì doanh nghiệp; các tổng công ty điện lực, công ty điện lực lựa chọn các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt ngang bằng các nước đứng đầu ASEAN.

Cùng đó, Ban Kinh doanh EVN tiếp tục rà soát và tiếp thu các ý kiến của các đơn vị về Quy định cung cấp các dịch vụ điện và Quy trình kinh doanh đã ban hành trong năm 2017 để đề xuất sửa đổi theo hướng điện tử hóa các giao dịch với khách hàng, cung cấp dịch vụ trực tuyến, minh bạch hóa, đơn giản hóa và dễ thực hiện... Tiếp tục ứng dụng công nghệ vào công tác KD&DVKH, thúc đẩy triển khai năng lượng mặt trời áp mái, tiết kiệm điện cũng là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 được giao cho các đơn vị. 

Cuối cùng, Chỉ thị của EVN yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về công tác KD&DVKH. Mỗi CBCNV cần thực thi văn hóa doanh nghiệp của EVN trong từng việc làm, hướng tới sự phát triển lâu dài và bền vững của EVN.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động