RSS Feed for Dứt điểm đóng cửa mỏ than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 20:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dứt điểm đóng cửa mỏ than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020

 - Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Tập đoàn cần thực hiện đúng lộ trình khai thác, dứt điểm đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

TKV đáp ứng kịp thời nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của Tập đoàn, đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, góp phần quan trọng để các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động ổn định và có bước tăng trưởng.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 21,85 triệu tấn, đạt 54% KHN, tăng 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 22,82 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân đạt 11,437 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,2% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ 2018; trong đó khối sản xuất than là 12,98 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,1% so với kế hoạch năm và tăng 25% so với cùng kỳ 2018...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của các đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức thành công Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ năm 2019; 6 tháng kết nạp 292 đảng viên mới; thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ...

Đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy của Đảng bộ Than Quảng Ninh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, nội dung, nhiệm vụ trong từng điều kiện cụ thể, đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch...

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng của các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Đến nay, cả Đảng bộ có 18.525 đảng viên; trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 4.507 đảng viên mới. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt bình quân gần 99%.

Hội nghị cũng sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức các cấp ủy đảng, nhất là ý thức gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn từ cơ sở đến Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các Chi, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả; phấn đấu than nguyên khai sản xuất đạt và vượt 40 triệu tấn, tiêu thụ trên 42 triệu tấn (trong đó: Quý III, than nguyên khai sản xuất trên 8,0 triệu tấn, phấn đấu ở mức cao hơn; tiêu thụ 10 triệu tấn). Các đơn vị khối than duy trì nhịp độ sản xuất, đẩy cao sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện công tác phòng chống mưa bão, môi trường, chống biến đổi khí hậu; tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” gắn với điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, chuẩn bị nguồn nhân sự để chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025...

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động