RSS Feed for Dừng khai thác than tại các vị trí vi phạm an toàn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 05:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dừng khai thác than tại các vị trí vi phạm an toàn

 - Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, làm tốt hơn nữa công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2016, Bộ Công Thương yêu cầu TKV, Tổng công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tổ chức kiểm tra, rà soát các công trường, khai trường, khu vực sản xuất về thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy trình đảm bảo quy định về an toàn.

Kiên quyết dừng sản xuất để chấn chỉnh, củng cố và khắc phục các vị trí có nguy cơ không bảo đảm an toàn, vi phạm các quy định về an toàn; việc sản xuất chỉ được thực hiện khi đã khắc phục xong, đủ điều kiện an toàn; tổ chức tập huấn nâng cao ý thức, năng lực cho người lao động và người quản lý; tổ chức đánh giá rủi ro cho hoạt động sản xuất và hướng dẫn người lao động biết để tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại vị trí làm việc được phân công...

Về công tác phòng chống cháy nổ, kiểm tra thiết kế, thi công lắp đặt mạng thông gió, đo khí và vị trí lắp đặt cảm biến khí mỏ phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn khai thác hầm lò. Thực hiện việc kiểm định, thí nghiệm, hiệu chuẩn các cảm biến khí để đảm bảo các cảm biến khí làm việc chính xác; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đo khí, kiểm soát không khí mỏ trong các ca sản xuất, tại vị trí người làm việc trong hầm lò bảo đảm hàm lượng khí mỏ phải đạt các yêu cầu an toàn theo quy định...

Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, rà soát và tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là hệ thống bơm thoát nước, mương thoát nước bãi thải và mặt bằng sản xuất, cấp cứu người bị nạn... Kiểm tra, rà soát các bãi thải để bảo đảm việc đổ thải đúng theo thiết kế được phê duyệt; hệ thống đê chân bãi thải, thoát nước bãi thải đúng quy chuẩn...

Đối với sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng đơn vị phải báo cáo ngay bằng điện thoại, sau đó bằng văn bản, về cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động