RSS Feed for Dự thảo quyết định hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 21:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dự thảo quyết định hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam

 - Bộ Công Thương đang công bố dự thảo quyết định lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

>> Dự thảo quyết định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá điện
>> Quy định nguyên tắc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
>> Chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị trường điện bán buôn cạnh tranh
>> 'Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường'

Mục đích là từng bước phát triển thị trường điện lực cạnh tranh một cách ổn định, xóa bỏ bao cấp trong ngành điện, tăng quyền lựa chọn nhà cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện; Thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia hoạt động điện lực, giảm dần đầu tư của Nhà nước cho ngành điện; Tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện, giảm áp lực tăng giá điện;  Đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy và chất lượng ngày càng cao; Đảm bảo phát triển ngành điện bền vững.

Lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam qua 3 cấp độ: Cấp độ 1 (đến 2014), thị trường phát điện cạnh tranh; Cấp độ 2 (2015 - 2022), thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Cấp độ 3 (từ sau năm 2022), thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Mỗi cấp độ được thực hiện theo hai bước: thí điểm và hoàn chỉnh.

Các nguyên tắc hoạt động của thị trường điện lực:

Bước 1 - cấp độ 2: thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm (từ năm 2015 đến năm 2016).

Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm khi các điều kiện tiên quyết cho cấp độ này đã được đáp ứng.

Lựa chọn một số Tổng công ty điện lực, công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số khách hàng lớn đáp ứng các điều kiện để tham gia cạnh tranh mua buôn điện từ các đơn vị phát điện và từ thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Cho phép hình thành một số đơn vị bán buôn mới tham gia cạnh tranh mua buôn điện từ các đơn vị phát điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện để bán điện cho các công ty điện lực và các khách hàng lớn.

Các đơn vị phát điện bán điện cho các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực, đơn vị mua buôn và các khách hàng lớn qua hợp đồng song phương và bán điện trên thị trường điện.

Đơn vị truyền tải điện, các đơn vị phân phối điện cung cấp các dịch vụ truyền tải, phân phối điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện cung cấp các dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường. Các đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm có sử dụng các dịch vụ trên sẽ phải trả các khoản chi phí liên quan đến các dịch vụ này.

Cơ quan điều tiết điện lực quản lý đăng ký hoạt động trên thị trường điện lực, quản lý giao dịch trên thị trường điện và thực hiện các chức năng điều tiết khác trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm.

Bước 2 - cấp độ 2: thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh (từ năm 2017 đến năm 2022).

Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh khi các điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng.

Các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực, đơn vị mua buôn điện và các khách hàng lớn đáp ứng đủ điều kiện sẽ mua buôn điện từ các đơn vị phát điện qua hợp đồng song phương và trên thị trường điện.

Các đơn vị phát điện bán điện cho các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực, đơn vị mua buôn và các khách hàng lớn qua hợp đồng song phương và bán điện trên thị trường điện.

Đơn vị truyền tải điện, các đơn vị phân phối điện cung cấp các dịch vụ truyền tải, phân phối điện; Đơn vị vận hành hệ thống điện và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện cung cấp các dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường. Các đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh có sử dụng dịch vụ trên sẽ phải chi trả các khoản chi phí liên quan đến các dịch vụ này.

Cơ quan điều tiết điện lực quản lý đăng ký hoạt động trên thị trường điện lực, quản lý giao dịch trên thị trường điện và thực hiện các chức năng điều tiết khác trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Bước 1 - cấp độ 3: thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm (từ năm 2022 đến năm 2024).

Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm khi các điều kiện tiên quyết cho cấp độ này đã được đáp ứng.

Lựa chọn một số công ty điện lực để tách độc lập chức năng quản lý, vận hành lưới phân phối và chức năng bán lẻ điện để hình thành các đơn vị bán lẻ điện và đơn vị quản lý vận hành lưới phân phối. Các đơn vị này sẽ mua điện từ các đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện và trên thị trường điển để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện.

Cho phép hình thành một số đơn vị bán lẻ điện mới để tham gia cạnh tranh mua điện từ các đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện và cạnh tranh bán lẻ điện cho các khách hàng.

Lựa chọn một số khách hàng sử dụng điện đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được quyền lựa chọn mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện, đơn vị bán lẻ điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện.

Đơn vị truyền tải điện, các đơn vị phân phối điện cung cấp các dịch vụ truyền tải, phân phối điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện cung cấp các dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường. Các đơn vị tham gia thị trường bán điện cạnh tranh thí điểm có sử dụng dịch vụ trên sẽ phải chi trả các khoản chi phí liên quan đến các dịch vụ này.

Cơ quan điều tiết điện lực quản lý đăng ký hoạt động trên thị trường điện lực, quản lý giao dịch trên thị trường điện và thực hiện các chức năng điều tiết khác trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm.

Bước 2 - cấp độ 3: thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh (từ sau năm 2024).

Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh khi các điều kiện tiên quyết cho cấp độ này đã được đáp ứng.

Các công ty điện lực sẽ tách độc lập chức năng quản lý, vận hành lưới phân phối và chức năng bán lẻ điện để hình thành các đơn vị bán lẻ điện và đơn vị quản lý vận hành lưới phân phối.

Các đơn vị bán lẻ điện tham gia cạnh tranh mua điện trực tiếp từ đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện qua hợp đồng song phương và trên thị trường điện để bán lẻ điện cho khách hàng.

Các khách hàng sử dụng điện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết do cơ quan điều tiết quy định sẽ được quyền lựa chọn từ đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện, đơn vị bán lẻ điện và mua điện trực tiếp thị trường điện.

Đơn vị truyền tải điện, các đơn vị phân phối điện cung cấp các dịch vụ truyền tải, phân phối điện; Đơn vị vận hành hệ thống điện và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện cung cấp các dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường. Các đơn vị tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh có sử dụng dịch vụ trên sẽ phải trả các khoản chi phí liên quan đến các dịch vụ này.

Cơ quan điều tiết điện lực quản lý đăng ký hoạt động trên thị trường điện lực, quản lý giao dịch trên thị trường điện và thực hiện các chức năng điều tiết khác trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Về một lời hứa của Thủ tướng
Quốc gia nào án ngữ 'con đường sinh mệnh' Trung Quốc?
Triều Tiên không 'võ mồm', chiến tranh là có thực
Châu Á bên bờ vực chiến tranh?
Người Việt giỏi thủy chiến và thạo nghề biển
Người Nga và kịch bản Trung Quốc tấn công Nga

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động