RSS Feed for Điều chỉnh Thông tư 03 về thị trường phát điện cạnh tranh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 02:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh Thông tư 03 về thị trường phát điện cạnh tranh

 - Ngày 2/10/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BCT, quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Một số nhiệm vụ cấp bách về thị trường điện cạnh tranh
"Cú hích" từ thị trường phát điện cạnh tranh

Theo Thông tư, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định nhu cầu các loại dịch vụ phụ trợ cho năm tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành, lựa chọn nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ. Nhà máy điện được lựa chọn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ phụ trợ và được thanh toán theo quy định của Bộ Công Thương.

Thông tư quy định, sau khi kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới được phê duyệt, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử thị trường điện các thông tin về các số liệu đầu vào và các kết quả lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới cho các thành viên thị trường điện.

Các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới được công bố bao gồm: các kết quả tính toán kế hoạch vận hành năm tới, các thông số đầu vào phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường năm, các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới chỉ công bố cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch sở hữu nhà máy điện có liên quan trực tiếp.

Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới bao gồm: Biểu đồ phụ tải ngày của toàn hệ thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam; Các bản chào giá lập lịch của các đơn vị chào giá; Sản lượng dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới của các nhà máy điện quy định tại Khoản 2 Điều 41, Khoản 7 Điều 43 và Điểm b Khoản 2 Điều 44 Thông tư này; Sản lượng điện năng xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 62 và Điều 63 Thông tư này; Công suất các tổ máy của các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ; Yêu cầu về công suất dự phòng quay và điều tần; Lịch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện truyền tải và các tổ máy phát điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phê duyệt; Lịch thí nghiệm tổ máy phát điện; Biểu đồ huy động của các nhà máy điện bị đình chỉ quyền tham gia thị trường điện quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; Các kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn cho ngày D theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành; Thông tin cập nhật về độ sẵn sàng của lưới điện truyền tải và các tổ máy phát điện từ hệ thống SCADA hoặc do Đơn vị truyền tải điện và các đơn vị phát điện cung cấp...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2014. Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn do Bộ Công Thương ban hành nhằm thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Nội dung đầy đủ thông tư tại đây.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động