RSS Feed for Điều chỉnh quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 11:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia

 - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia. Thông tư này quy định nguyên tắc và trình tự thực hiện xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia nhằm nhanh chóng loại trừ sự cố, khôi phục lại chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện quốc gia. Trường hợp mua bán điện qua biên giới, việc xử lý sự cố đường dây liên kết được thực hiện theo thỏa thuận điều độ đã ký kết.

Quy định mới về xử lý tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện
Cháy rừng gây ảnh hưởng đến đường dây 500kV Bắc - Nam
Một số nhiệm vụ cấp bách về thị trường điện cạnh tranh

Thông tư quy định, đối với xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố thiết bị thuộc phạm vi quản lý phù hợp với các quy định tại Thông tư này; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và hệ thống điều khiển, bảo vệ của đường dây trên không, đường dây cáp, trạm điện, nhà máy điện, trung tâm điều khiển để đảm bảo vận hành an toàn và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm ban hành Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện thuộc quyền điều khiển phù hợp với quy định.

Hàng năm, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tổ chức đào tạo, kiểm tra diễn tập xử lý sự cố cho nhân viên vận hành ít nhất 1 lần.

Ngay sau khi cô lập phần tử bị sự cố và khắc phục tạm thời tình trạng vận hành không bình thường trong hệ thống điện quốc gia, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp cần thiết khắc phục sự cố của thiết bị theo quy định để nhanh chóng khôi phục hệ thống điện về chế độ vận hành bình thường; Tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố và đề ra các biện pháp đề phòng sự cố lặp lại. Ngay sau đó, gửi báo cáo cho đơn vị có thẩm quyền.

Khi xảy ra mất điện toàn trạm điện, nhân viên vận hành tại trạm điện thực hiện theo trình tự sau:

(1) Thực hiện xử lý sự cố theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố do đơn vị quản lý vận hành ban hành, chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự dùng cần thiết cho trạm điện.

(2) Tiến hành cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện. Các trường hợp đặc biệt do các yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ các máy cắt phải có quy định riêng để phù hợp.

(3) Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong trạm điện.

(4) Báo cáo ngay về Cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy cắt.

(5) Kiểm tra toàn bộ trạm điện để quyết định cô lập hay đưa trạm điện vào vận hành theo các điều kiện quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về việc xử lý sự cố đường dây trên không cấp điện áp 500kV, trên 35kV đến 220 kV, từ 35kV trở xuống; xử lý sự cố đường cáp điện lực; xử lý sự cố trạm điện, nhà máy điện; xử lý chế độ cảnh báo, khẩn cấp và cực kỳ khẩn cấp...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2014. Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định về Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động