RSS Feed for Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện nông thôn tại Bạc Liêu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 08:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện nông thôn tại Bạc Liêu

 - Năm 2015, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định số 1910/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 phê duyệt Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015- 2020”. Việc khởi công và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án này rất quan trọng đối với tiến trình điện khí hóa nông thôn của tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ đổi mới; đồng thời, góp phần phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng tại địa phương.

SPC tăng cường củng cố lưới điện trước mùa mưa bão

Dự án cấp điện cho đồng bào chưa có điện tại 5 huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân và Đông Hải với quy mô gồm: Xây dựng 971 km đường dây trung thế, 869 km đường dây hạ thế, lắp đặt 1.119 trạm biến áp với tổng mức đầu tư là 1.136 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương cấp 85% và vốn ngân sách địa phương chiếm 15%; UBND tỉ nh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao cho Công ty Điện lực Bạc Liêu trực tiếp quản lý, vận hành.  

Sau khi kết thúc Dự án (năm 2020) sẽ đảm bảo cấp điện cho 18.791 hộ dân của 254 ấp thuộc 39 xã của 5 huyện, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng  thủy sản cho 67.749 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công nhân Điện lực Bạc Liêu kéo điện cho hộ dân.

Dự án được chia thành từng giai đoạn và được nghiệm thu bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Bạc Liêu quản lý. Đợt 1 năm 2016 đã hoàn thành cấp điện lưới quốc  gia cho 584 hộ dân tại huyện Hồng Dân. Đợt 2 dự kiến hoàn thành nghiệm thu đóng điện vào cuối tháng 9/2018, cấp điện cho 740 hộ dân tại 4 huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long và Đông Hải với khối lượng gồm: Đường dây trung thế dài 20,647 km, đường dây hạ thế dài 41,407 km, trạm biến áp có dung lượng là 1.450 kVA, với tổng giá trị dự toán 17 tỷ đồng.

Việc đầu tư phát triển lưới điện đến các vùng nông thôn tại tỉnh Bạc Liêu có những tác động quan trọng trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới hiện nay và tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần góp phần tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. 

Việc khởi công và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020 rất quan trọng đối với tiến trình điện khí hóa nông thôn của tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ đổi mới; đồng thời, góp phần phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng tại địa phương.

PHÙNG MINH ĐỨC - PC BẠC LIÊU

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động