RSS Feed for Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành kế hoạch sản lượng 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 00:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành kế hoạch sản lượng 2019

 - Vào lúc 3h08 ngày 10/12/2019, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện phát do Tổng Công ty phát điện 1 giao là 15.101 triệu kWh.

Nhiệt điện Duyên Hải 3 hoàn thành kế hoạch phát điện năm 2019


Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 1/2016, Duyên Hải 3 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3/2017.

Năm 2019, Tổng Công ty Phát điện 1 giao kế hoạch sản lượng của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là 7.365 triệu kWh và Duyên Hải 3 là 7.736 triệu kWh.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức thực hiện kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 1 giao bằng nhiều giải pháp hữu hiệu như: Tăng cường kiểm soát chất lượng than; tăng cường công tác quản lý - kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; vận hành hiệu quả các tổ máy theo thị trường điện,…

Đến 3h08 ngày 10/12/2019, tổng sản lượng điện đạt được của các nhà máy Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 là 15.101 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2019.

Năm 2019 là năm tình hình thủy văn không được thuận lợi đối với các nhà máy thủy điện trên hệ thống, kết quả sản lượng nói trên của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.  

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Ngoài chỉ tiêu sản lượng nói trên, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của hai nhà máy này cũng đạt kết quả tốt. Đặc biệt, các nhà máy đã đạt các chỉ tiêu tiêu biểu như: Suất tiêu hao than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đạt 544.06 g/kWh, Duyên Hải 3 đạt 514.76 g/kWh (đều thấp hơn phương án giá điện); tỉ lệ điện tự dùng Duyên Hải 1 đạt 7.6%, Duyên Hải 3 đạt 5.99% (thấp hơn chỉ tiêu Tổng Công ty giao); số giờ vận hành đến ngày 10/12/2019 của Duyên Hải 1 đạt 12,815.47 giờ (6,407 giờ cho 1 tổ máy), Duyên Hải 3 13,886.72 giờ (6,943 giờ cho 01 tổ máy),...

Tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục phấn đấu quản lý vận hành các nhà máy trong thời gian còn lại của năm 2019 để tiếp tục đạt các mốc sản lượng phát điện mới./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động