RSS Feed for Công ty Điện lực đầu tiên tiếp nhận quyền điều khiển máy biến áp 110 kV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 30/11/2021 18:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty Điện lực đầu tiên tiếp nhận quyền điều khiển máy biến áp 110 kV

 - Kể từ thời điểm 0h00 ngày 1/8/ 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) chính thức tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp 110 kV thuộc phạm vi quản lý vận hành của Công ty. Đến nay, PC Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong cả nước thuộc cấp điều độ phân phối tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp (MBA) 110 kV.Lãnh đạo PC Đà Nẵng đã khen thưởng cho Phòng Điều độ vì đã có thành tích tốt trong công tác chuyển quyền điều khiển lưới điện 110 kV.

Nhằm mục tiêu từng bước kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành hệ thống điện, ngày 18/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 31/2019-TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 quy định Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 quy định Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

Tại thông tư này, Bộ Công Thương đã bổ sung rất nhiều nội dung quy định liên quan đến công tác vận hành hệ thống điện phù hợp với xu hướng phát triển lưới điện thông minh, hướng đến tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, tăng cường hiệu quả và vận hành an toàn hệ thống điện.

Trong đó, một trong những thay đổi chính, mang tính cơ bản đó là việc sửa đổi Khoản 3, Điều 17, thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

Với nội dung điều chỉnh này, cấp điều độ phân phối tỉnh có thêm quyền điều khiển đối với “Đường dây cấp điện áp 110 kV được cấp điều độ miền ủy quyền điều khiển, máy biến áp 110 kV (bao gồm cả thiết bị đóng cắt phía 110 kV)”.

Ông Võ Hòa - Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết: Lãnh đạo PC Đà Nẵng luôn xem đây một chủ trương lớn của Bộ Công Thương và ngành điện, giúp cho cấp điều độ miền có điều kiện để tập trung vận hành hệ thống điện miền đảm bảo an toàn, hiệu quả và tin cậy hơn; bổ sung thêm quyền hạn và trách nhiệm cho các cấp điều độ phân phối tỉnh chủ động hơn trong công tác vận hành và cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ cho yêu cầu phát triển của đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cùng sự phối hợp và hỗ trợ Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung, PC Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng quy trình phối hợp vận hành trạm điện 110 kV không người trực; hiệu chỉnh các quy trình vận hành các trạm điện, thao tác và xử lý sự cố, ban hành các sơ đồ đánh số thiết bị, phiếu chỉnh định bảo vệ rơle.

Song song đó, Công ty tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ phổ biến đến các nhân viên trực thao tác lưu động, các cán bộ có liên quan, hoàn thiện các thủ tục theo quy định phục vụ cho công tác chuyển giao quyền điều khiển.

Tại lễ giao nhiệm vụ, ông Lê Hồng Cương - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương đội ngũ CBCNV làm công tác kỹ thuật, đặc biệt là tập thể Phòng Điều độ Công ty trong thời gian qua đã nỗ lực, cùng phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung và các đơn vị liên quan để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục về việc bàn giao, tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp 110 kV do PC Đà Nẵng quản lý vận hành.

"Với vai trò là đơn vị đầu tiên trong cả nước thuộc cấp điều độ phân phối tiếp nhận quyền điều khiển các máy biến áp 110 kV; đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho đội ngũ CBCNV làm công tác kỹ thuật, điều độ, quản lý vận hành… của Công ty. Do đó, đội ngũ kỹ thuật Công ty nói chung, các kỹ sư Phòng Điều độ nói riêng cần tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động học tập và nghiên cứu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành hệ thống điện trên địa bàn TP. Đà Nẵng an toàn, ổn định, liên tục với độ tin cậy cao nhất, phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian tới" - Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng giao nhiệm vụ.

Lãnh đạo PC Đà Nẵng đã khen thưởng cho Phòng Điều độ vì đã có thành tích tốt trong công tác chuyển quyền điều khiển lưới điện 110 kV theo Thông tư 31/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương./.

KIM SƠN - CÔNG THANH (PC ĐÀ NẴNG)

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động