RSS Feed for Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc hoạt động vào đầu năm 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 16:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc hoạt động vào đầu năm 2019

 - Theo dự kiến, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nâng cao vai trò chủ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và các tổng công ty truyền tải và phân phối nói riêng.

CNTT nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của NPC
Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Tạm kết)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thành lập công ty dịch vụ điện lực. Theo đó, các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, sẽ tách bạch khâu dịch vụ sửa chữa và khâu quản lý vận hành lưới điện. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nâng cao vai trò chủ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và các tổng công ty truyền tải và phân phối nói riêng.

Theo kế hoạch đề ra, Công ty dịch vụ Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/01/2019. Với tên gọi Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Ngành nghề kinh doanh như: Sửa chữa lớn các công trình điện; Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình điện; Xây lắp các công trình điện; Thí nghiệm các công trình điện; Gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị điện; Các dịch vụ như lắp đặt, sửa chữa điện sau công tơ; Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện mặt trời; Tư vấn khảo sát, thiết kế; Giám sát thi công; Các công việc mang tính dịch vụ khác.

Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện từng bước rõ ràng, xác định rõ hoạt động trong từng giai đoạn. Trước mắt trong năm 2019 tập trung vào các công việc trên lưới 110kV hoạt động chủ yếu ở các mảng: Tư vấn; Thí nghiệm điện; Sửa chữa và xây lắp; Quản lý thiết bị và sản xuất thiết bị.  

Việc triển khai thành lập Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc khi đi vào hoạt động trên tinh thần bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV.  

Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ điện lực chủ yếu tập trung ở các trung tâm thành phố, thị xã những nơi tập trung khách hàng. Hoạt động trong lĩnh vực chính như: Tư vấn; Thí nghiệm điện; Sửa chữa và xây lắp; Quản lý thiết bị và sản xuất thiết bị; Từng bước hoàn thành việc tiếp quản sửa chữa hotline, vận chuyển và cẩu chuyển hàng nặng tại các đơn vị thành viên; Thành lập mới Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện trên cơ sở tách bộ phận sản xuất và chế tạo tủ, bảng điện của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện và chuyển giao cho Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc; Chỉ đạo các công ty điện lực thành viên phải tổ chức hạch toán riêng các hoạt động dịch vụ để tách bạch chi phí, làm cơ sở cho chuyển giao về Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sau này.  

Trong năm 2019, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc tập trung đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý các cấp và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động trực tiếp để đảm bảo sau năm 2020 Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc có thể đảm đương được công tác dịch vụ sửa chữa lớn lưới điện trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đến năm 2020, tiếp tục nhân rộng địa bàn hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp lại các hoạt động dịch vụ của các công ty điện lực. Chuẩn bị tiếp nhận dịch vụ bán lẻ điện năng khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tách bạch về tổ chức giữa khâu phân phối và khâu bán lẻ.  

Trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin. Trước mắt, triển khai sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Tập trung nghiên cứu sản xuất các thiết bị điện, các phụ kiện lưới điện thay thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh.   

Về cơ chế tiền lương Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn sẽ xây dựng định mức đơn giá tiền lương phù hợp hoạt động dịch vụ điện lực thống nhất áp dụng trong toàn Tập đoàn. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các công ty dịch vụ thuộc các tổng công ty trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bảo đảm khắc phục nhanh sự cố bất thường và tận dụng thế mạnh của các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa trên toàn quốc.   

Ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC (Trưởng ban chỉ đạo và thành lập Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo và thành lập Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC (Trưởng ban chỉ đạo và thành lập Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc) cho biết: Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ hoạt động và tổ chức thực hiện theo phương án tổ chức mới.  

Theo ông Thiều Kim Quỳnh, đối với mô hình quản lý và tổ chức thực hiện, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc không lặp lại và đi theo mô hình cũ, mà cần phải đi theo phương án tổ chức mới cùng với chiến lược kinh doanh bài bản với các kế hoạch chi tiết.   

Trong các lĩnh vực ngành nghề hoạt động, ông Thiều Kim Quỳnh yêu cầu tập trung vào một số nội dung cụ thể:   

1/ Đối với lĩnh vực tư vấn: Là lĩnh vực hoạt động rộng và độc lập, các xí nghiệp tư vấn ngoài thiết kế lập phương án, phải làm nhiệm vụ giám sát các dự án và chức năng quản lý dự án. Nhân lực trong lĩnh vực tư vấn cần xây dựng một đội quân tinh nhuệ và làm việc chuyên nghiệp, phải viết được các báo cáo và phương án đầu tư, cải tạo, sửa chữa lớn... cho các công ty điện lực kể cả trung thế và lưới 110kV.  

2/ Trong lĩnh vực thí nghiệm điện: Phải được coi là lĩnh vực quan trọng hàng đầu và bao quát tất cả các địa phương khu vực miền Bắc. Hoạt động thí nghiệm điện cần có sự phối hợp, kết hợp với các công ty điện lực tại các tỉnh và làm việc tốt đối với các đối tác để có thể thực hiện tất cả công việc liên quan đến thí nghiệm tại các trạm 110kV ở các tỉnh.   

3/ Đối với lĩnh vực xây lắp, bao gồm rất nhiều việc, trong đó công việc phát triển công tơ mới. Cũng như cần phải tách bạch rõ ràng các công việc như: Xử lý sự cố; Sửa chữa lớn; Cải tạo thi công các dự án xây dựng cơ bản thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Tổ chức thực hiện đối với các dự án tham gia thầu chủ chốt; Trong quá trình tổ chức thực hiện thì những dự án nằm trong sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản mà thuộc Tổng Công ty thì trong những dự án đó thì các bên liên quan cần phải xác định rõ bên nào sẽ là quản lý A.   

4/ Trong lĩnh vực quản lý thiết bị và sản xuất thiết bị: Cần phối hợp để đảm bảo đến Quý IV sẽ có sản phẩm để đến đầu năm đi vào hoạt động. Đối với sửa chữa máy biến thế 110kV đây là một vấn đề lớn mà việc chuẩn bị để có một nhà máy cũng như một đội ngũ nhân lực chất lượng cao lành nghề mà trong tương lai là việc rất quan trọng và cần thiết trong thời gian tới.   

"Nhân lực của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ là đội ngũ nhân lực đảm bảo được yêu cầu và chất lượng công việc. Phải qua kiểm tra sát hạch kỹ lưỡng chất lượng đầu vào mới được tiếp nhận làm việc tại Công ty. Hoạt động của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc phải được xây dựng trên phần mềm giám sát các hoạt động dịch vụ của Công ty" - Ông Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh.

VIỆT HẠNH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động