RSS Feed for Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 27/01/2023 20:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình

 - Bộ Công Thương vừa công bố Quyết định số 3824/QĐ-BCT ngày 03/10/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. Tổng vốn đầu tư thực hiện xây mới, cải tạo các công trình lưới điện từ 220kV trở xuống đến lưới điện trung áp trong giai đoạn 2016 - 2025 theo Quy hoạch mới là khoảng 4.800 tỷ đồng.

Quảng Bình ban hành giá bán điện mặt trời
Chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam cải thiện nhanh nhất ASEAN

Bản đồ quy hoạch điện Quảng Bình.

 

Theo đó, định hướng phát triển của Quy hoạch là xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chất lượng điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch phát triển của ngành điện, cũng như quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt đối với các thành phố, trung tâm phụ tải lớn, quy hoạch yêu cầu sơ đồ lưới điện phải linh hoạt và có độ dự trữ cao, thực hiện việc hiện đại hóa, từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

Quy hoạch lần này đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ lưới điện trên địa bàn đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) trong giai đoạn 2016 - 2020 là 8,5 - 9%/năm, giai đoạn 2021 - 2025 là 7,5 - 8%/năm, giai đoạn 2026 - 2030 là 6,5 - 7%/năm, giai đoạn 2031 - 2035 là 5 - 5,5%/năm. Mặt khác, hệ thống điện phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phát triển kinh tế, chính trị và an sinh xã hội. Trong đó, xác định phương án đấu nối các nguồn điện và hệ thống điện quốc gia đảm bảo hợp lý, ổn định.

Theo Quy hoạch, lưới điện gồm các cấp điện áp: 220kV, 110kV, lưới điện trung áp giai đoạn 2016 - 2025 và nguồn năng lượng tái tạo.

Tổng vốn đầu tư thực hiện xây mới, cải tạo các công trình lưới điện từ 220kV trở xuống đến lưới điện trung áp trong giai đoạn 2016 - 2025 khoảng 4.800 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm tổ chức công bố Quy hoạch, dành quỹ đất cho các công trình đã được phê duyệt và chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng xã, quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động