RSS Feed for Cổ phần hóa là Thứ ba 23/04/2024 20:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cổ phần hóa là "điểm sáng" của PV Power trong năm 2018

 - Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2019, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) Lê Như Linh cho biết: Công tác cổ phần hóa là "điểm sáng" và thành công nhất của PV Power trong năm 2018.

Bình luận về tân Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh
IPO thành công BSR, PV Power và PV OIL: Ghi nhận nỗ lực của PVN

Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Như Linh cho biết: Năm 2018, tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và với PV Power nói riêng. 

Trong đó, PV Power đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Sản lượng điện hợp đồng (Qc) được giao cho các nhà máy điện năm 2018 giảm rất nhiều so với tính toán trong kế hoạch được duyệt; nguồn khí Đông và Tây Nam bộ đang ngày càng suy giảm; công tác thoái vốn tại các công ty liên kết kém hiệu quả tiếp tục gặp khó khăn…

Tuy nhiên, PV Power đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, ước các chỉ tiêu đến cuối năm, cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch giao, cụ thể: Sản lượng điện toàn PV Power ước đạt 21,03 tỷ kWh; doanh thu toàn PV Power cả năm ước đạt 33.363 tỷ đồng vượt KH 6%; doanh thu Công ty mẹ đạt 24.272 tỷ đồng vượt KH 8%; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Công ty năm 2018 ước đạt 2.315 tỷ đồng đạt 100% KH; LNTT Công ty mẹ ước đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 124% KH. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty ước đạt 1.360 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch.

Ngày 31/1/2018, PV Power tổ chức thành công đợt bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với tổng số cổ phần bán được là 468,37 triệu (thành công 100%), giá đấu thành công bình quân là 14.938 đồng/cp, cao hơn 3,7% so với giá khởi điểm, tổng giá trị bán ra đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành công ngày 26/6/2018, chuyển hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ 01/7/2018; Trở thành Công ty đại chúng ngày 31/8/2018; Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/11/2018 và đã được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết trên HOSE.

Theo ông Linh, công tác cổ phần hóa là điểm sáng và thành công nhất của PV Power trong năm 2018.

Bên cạnh đó, PV Power đã hoàn thành Pre-FS dự án Nhơn Trạch 3 và 4, được Tập đoàn thông qua và đã trình Thủ tướng Chính phủ ngày 28/9/2018. Hiện đang được các Bộ, ngành, địa phương liên quan xem xét để báo cáo Thủ tướng.

Tổng doanh thu từ các đơn vị dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa và kinh doanh thương mại vật tư/ phụ tùng (PV Power Services, PV Machino) năm 2018 ước đạt 1.419 tỷ đồng, bằng 122% KH năm được giao.

Bên cạnh các hoạt động SXKD, trong năm 2018, PV Power thực hiện 24,9 tỷ đồng cho công tác ASXH, bao gồm các chương trình giáo dục-trường học, y tế, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và cứu trợ nhân đạo.

Năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của PV Power tiếp tục duy trì, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 21,6 tỷ kWh trên cơ sở tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD. Đồng thời, tổ chức thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ và thường xuyên các nhà máy điện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động