RSS Feed for Chính phủ bảo lãnh khoản vay thực hiện dự án thủy điện Xekaman 1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 18/04/2024 23:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chính phủ bảo lãnh khoản vay thực hiện dự án thủy điện Xekaman 1

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay trị giá hơn 157 triệu USD cho Công ty cổ phần điện Việt - Lào để thực hiện dự án thủy điện Xekaman 1 tại Lào.

>> Ký hợp đồng tín dụng cho dự án thủy điện Xekaman 1

Đây là thư bảo lãnh cho hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án thủy điện Xekaman 1 đã ký giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty cổ phần điện Việt - Lào.

Theo đó, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính bảo lãnh tổng giá trị nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc trong thời gian 24 tháng kể từ lần rút vốn đầu tiên) là 157,06 triệu USD và lãi phát sinh trên nợ gốc.

Thư bảo lãnh có hiệu lực từ ngày rút vốn đầu tiên của khoản vay cho đến khi Công ty cổ phần điện Việt - Lào hoặc Bộ Tài chính hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán được bảo lãnh theo các điều kiện được ghi trong hợp đồng. Khi đến hạn trả nợ, trường hợp Công ty cổ phần điện Việt - Lào không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của khoản vay được bảo lãnh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thanh toán cho LienVietPostBank theo đúng quy định của pháp luật.

Khoản bảo lãnh này giúp cho Công ty cổ phần điện Việt - Lào tiếp cận được nguồn tín dụng từ LienVietPostBank và đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ Lào.

Dự án thủy điện Xekaman 1 có quy mô lớn do Công ty cổ phần điện Việt - Lào làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 487,17 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 5/2013, LienVietPostBank đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ trị giá 51,5 triệu USD cho Công ty cổ phần điện Việt - Lào thực hiện dự án Xekaman 3 tại tỉnh Sekong, Lào. Có thể nói, các dự án thủy điện quy mô lớn mà LienVietPostBank cam kết tài trợ đã khẳng định tiềm lực tài chính, năng lực tín dụng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động