RSS Feed for Các yếu tố ưu tiên để xây dựng văn hóa Vietsovpetro thành công | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 18:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các yếu tố ưu tiên để xây dựng văn hóa Vietsovpetro thành công

 - Đánh giá các cơ sở nền tảng ban đầu, được xem là những điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và nhận diện những thách thức trong quá trình xây dựng, Vietsovpetro hướng đến đẩy mạnh các yếu tố sau để quá trình xây dựng VHDN đi đúng định hướng.

Hành trình xây dựng văn hóa Vietsovpetro - Từ quyết tâm tới hành động Hành trình xây dựng văn hóa Vietsovpetro - Từ quyết tâm tới hành động

Hành trình xây dựng và phát triển, từ những thăng trầm của những ngày đầu tiên gian khó, cho đến những thành quả gặt hái được của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hôm nay là tổng hòa sức mạnh từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có một yếu tố vô hình, kết tinh trong dòng chảy lịch sử tạo nên sức mạnh để Vietsovpetro vượt qua những thăng trầm và vững bước tiên phong, đó chính là những giá trị văn hóa đã được định hình và kiến tạo trong hơn 42 năm qua.

Nâng cao nhận thức về VHDN:

Trong bất kì dự án VHDN nào, vấn đề ưu tiên hàng đầu đó chính là nâng cao nhận thức về VHDN cho toàn đội ngũ. Đây chính là yếu tố nền tảng cho quá trình triển khai được thành công. VHDN vẫn là một khái niệm tương đối mới đối với Vietsovpetro nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Những kết quả của việc xây dựng VHDN cũng khó lượng hóa và cần một quá trình dài.

Để nâng cao nhận thức về VHDN đến với toàn đội ngũ, Vietsovpetro tăng cường các tuyến bài viết truyền thông trên website nội bộ, các kênh fanpage, các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trên toàn Vietsovpetro về chủ đề VHDN, tổ chức các tọa đàm, hội thảo về VHDN theo mức độ ngày càng chuyên sâu.

Điển hình trong năm 2022, Vietsovpetro đã tổ chức Tọa đàm "Câu chuyện văn hóa và xây dựng VHDN tại Vietsovpetro" để thảo luận về các vấn đề liên quan đến văn hóa doanh nghiệp: Triết lý, tầm ảnh hưởng, phương pháp xây dựng VHDN để giúp việc hoạch định và triển khai các kế hoạch xây dựng VHDN được hiệu quả.

Các yếu tố ưu tiên để xây dựng văn hóa Vietsovpetro thành công
Tọa đàm "Câu chuyện văn hóa và xây dựng VHDN tại Vietsovpetro".

Tiếp nối những hiệu ứng tích cực từ tọa đàm, Vietsovpetro tiếp tục tổ chức Hội thảo "Định hình giá trị cốt lõi của Vietsovpetro trong dòng chảy văn hóa Petrovietnam" với mục tiêu tạo ra một diễn đàn mở để đội ngũ những người làm văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro tiếp cận những khái niệm quan trọng về nền tảng cốt lõi của văn hóa; thấu hiểu sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của Vietsovpetro; cùng trao đổi và đóng góp ý kiến vào Lộ trình xây dựng VHDN; nắm bắt định hướng xây dựng văn hóa cũng như hiểu sâu sắc vai trò của các bên tham gia, của từng cấp độ trong tổ chức đối với dự án văn hóa của Vietsovpetro.

Các yếu tố ưu tiên để xây dựng văn hóa Vietsovpetro thành công
Hội thảo "Định hình giá trị cốt lõi của Vietsovpetro trong dòng chảy văn hóa Petrovietnam".

Gần đây nhất, vào ngày 14/2/2023 vừa qua, Vietsovpetro đã tổ chức "Hội thảo văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro - Dòng chảy hòa quyện giữa quá khứ - hiện tại và tương lai" với quy mô lớn, tập hợp gần 300 đại biểu là thành viên Ban Tổng giám đốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các phòng ban BMĐH, lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng đội ngũ người lao động trên toàn Vietsovpetro tham gia.

Hội thảo này đã thực hiện được mục tiêu định hướng và kết nối toàn đội ngũ với mong muốn của ban lãnh đạo về việc triển khai xây dựng văn hóa Vietsovpetro một cách bài bản, có hệ thống chuẩn mực, đồng thời giúp mỗi thành viên trong đại gia đình lớn Vietsovpetro nhận diện vai trò đóng góp của mình trong lộ trình xây dựng văn hóa Vietsovpetro.

Hội thảo cũng đã mang đến những góc nhìn mới về văn hóa cho toàn đội ngũ, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về Vietsovpetro, truyền nguồn cảm hứng cho toàn đội ngũ để cùng đồng hành với Ban dự án Văn hóa Vietsovpetro trong quá trình triển khai và xây dựng VHDN Vietsovpetro. Thông qua hội thảo, các cấp lãnh đạo Vietsovpetro đã cam kết trong việc nỗ lực thực hiện thành công dự án qua hoạt động ký tên lên biểu tượng ngọn lửa văn hóa Vietsovpetro.

Các yếu tố ưu tiên để xây dựng văn hóa Vietsovpetro thành công
Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Văn hóa Doanh nghiệp Vietsovpetro ký lên tranh biểu tượng ngọn lửa Vietsovpetro, với ý nghĩa cùng cam kết chung tay lan truyền ngọn.

Bên cạnh các hoạt động trên, lãnh đạo Vietsovpetro tiếp tục định hướng nâng cao nhận thức về VHDN bằng cách lồng ghép các nội dung VHDN vào các sự kiện của Vietsovpetro. Định hướng này thể hiện sự quan tâm rất sâu sát của Ban lãnh đạo với việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến toàn đội ngũ và là một bước đi có khả năng mang lại hiệu quả cao trong việc xây dựng và nâng cao nhận thức về VHDN.

Xây dựng, hệ thống hóa tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chuẩn mực ứng xử mang bản sắc Vietsovpetro:

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các tuyên ngôn về tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi, chuẩn mực ứng xử tại Vietsovpetro chưa được hệ thống hóa một cách bài bản và rõ nét. Các yếu tố trên được xem là nền tảng, cốt lõi cho quá trình xây dựng VHDN. Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Vietsovpetro đang tập trung hoàn thiện là xây dựng Cẩm nang VHDN Vietsovpetro.

Khởi động dự án từ năm 2020 với việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác VHDN nhằm xây dựng, hoàn thiện Cẩm nang VHDN và triển khai hoạt động xây dựng VHDN trên toàn Vietsovpetro. Với những tác động trong giai đoạn Covid-19, việc thuê đối tác tư vấn để cùng xây dựng Cẩm nang VHDN gặp những khó khăn trong giai đoạn đấu thầu nên tiến độ xây dựng cẩm nang chưa thuận lợi theo dự kiến. Từ đầu năm 2022, Vietsovpetro tập trung và đẩy nhanh tốc độ cho quá trình này.

Với sự đồng hành của đơn vị tư vấn VHDN Dale Carnegie - một đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, triển khai, xây dưng VHDN tại các công ty trong và ngoài ngành, Vietsovpetro đã có các bước đi bài bản và tâm huyết trong từng lộ trình hoàn thiện Cẩm nang.

Đầu tiên là bước phỏng vấn tất cả các thành viên Ban Tổng giám đốc, tiếp theo là phỏng vấn thực địa những lãnh đạo đơn vị nòng cốt và các hạt nhân ưu tú của Vietsovpetro để thu thập các chất liệu văn hóa quý giá gắn với từng giai đoạn, từng thời kỳ đã được thấm nhuần trong suy nghĩ, tình cảm của các thế hệ, các đối tượng từ lãnh đạo đến CBCNV, trên bờ và cả giàn khoan.

Tiếp sau bước phỏng vấn, Vietsovpetro đã thực hiện khảo sát mức độ sẵn sàng trong xây dựng VHDN Vietsovpetro để xác định các cách tiếp cận văn hóa, xác định định hướng và các điều kiện môi trường nhằm xây dựng thành công dự án VHDN tại Vietsovpetro.

Tổng hợp tất cả các chất liệu cùng với các thảo luận chuyên sâu tại hội thảo mô hình văn hóa (đề cập trong bài viết) để xây dựng cẩm nang VHDN Vietsovpetro. Đây là một tài liệu quan trọng được hoàn thiện dựa trên trí tuệ tập thể của Vietsovpetro, là các mẫu số chung đã được đồng thuận trong các bước quan trọng mà chúng ta đã thực hiện. Với quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm dựa trên phương pháp luận chắc chắn, hiện tại, Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro đã hoàn thiện về nội dung, thiết kế và sẵn sàng cho lễ công bố sẽ diễn ra vào ngày 20/7/2023 tới đây.

Đào tạo và huấn luyện đội ngũ lãnh đạo và thành viên dự án văn hóa:

Song song với các hoạt động nâng cao nhận thức và hoàn thiện Cẩm nang VHDN, một lĩnh vực quan trọng ưu tiên thực hiện và được xem là chìa khóa cho thành công của dự án văn hóa là công tác đào tạo huấn luyện đội ngũ lãnh đạo và thành viên dự án VHDN. Xác định con người luôn là yếu tố then chốt, và trong dự án VHDN, đội ngũ lãnh đạo và thành viên dự án VHDN chính là những đại sứ văn hóa hạt nhân.

Tại Vietsovpetro, dự án VHDN đạt được những mốc quan trọng theo lộ trình đặt ra đến thời điểm này, đó chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, thống nhất và đồng thuận của các cấp lãnh đạo. Khi đội ngũ lãnh đạo có cùng tầm nhìn, cùng hệ giá trị và làm gương đi đầu thì việc triển khai dự án văn hóa sẽ đạt được hiệu quả thực chất.

Với vai trò nòng cốt của đội ngũ lãnh đạo trong xây dựng và triển khai VHDN cũng như của các thành viên Dự án VHDN, nhằm trang bị cho các cấp lãnh đạo/quản lý những nền tảng vững chắc trong tư duy, nhận thức và hành vi thể hiện, hướng đến việc khai phá các tiềm năng lãnh đạo trong mỗi người, xây dựng nội lực, giúp các nhà lãnh đạo tạo dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong đội ngũ, hướng đến dẫn dắt đội ngũ thực hiện thành công dự án văn hóa nói riêng và các hoạt động của Vietsovpetro nói chung. Đồng thời trang bị các kỹ năng cho đội ngũ các đại sứ văn hóa đóng vai trò lan tỏa các giá trị văn hóa một cách hiệu quả và truyền cảm hứng đến toàn đội ngũ, Vietsovpetro đã xây dựng Kế hoạch đào tạo và huấn luyện với chuỗi chương trình “Lãnh đạo tạo gắn kết' gồm 4 khóa học “Lãnh đạo đột phá, lãnh đạo hướng đến hành động và kết quả, kỹ năng trình bày truyền cảm hứng và lãnh đạo tạo gắn kết.

Vào tháng 3/2023, Vietsovpetro đã tổ chức thành công khóa Lãnh đạo đột phá với sự tham dự của các thành viên Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt. Khóa học được đánh giá là mang đến những tiếp cận mới trong quan điểm lãnh đạo, xây dựng phong cách lãnh đạo đắc nhân tâm truyền cảm hứng lớn đến các thành viên tham gia. Dự kiến khóa học này và các khóa còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm 2023.

Phát huy tối đa vai trò các tổ chức đoàn thể trong mục tiêu "Gắn kết đội ngũ":

Yếu tố quan trọng không kém trong việc tạo ra sức mạnh thành công cho quá trình triển khai VHDN tại Vietsovpetro đó là phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong mục tiêu gắn kết đội ngũ.

Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh Vietsovpetro thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, teambuilding, ngày hội gia đình, các hoạt động giao lưu với đồng nghiệp phía Nga, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó trong công việc. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể còn sáng tạo tổ chức nhiều cuộc thi với hình thức phong phú, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực để tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn kết CBCNV.

Nổi bật nhất trong các hoạt động do đoàn thể tổ chức tập hợp được sự tham gia sôi nổi của CBCNV và góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Vietsovpetro trong năm 2023 đó là: Giải chạy VSP run 2023 với sự tham gia của gần 1700 vận động viên với thông điệp "Vì một Vietsovpetro phát triển bền vững", hay cuộc thi "Cuộc đua kỳ thú - Amazing Race" do Đoàn thanh niên Vietsovpetro tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Vietsovpetro, lan tỏa các giá trị văn hóa bản sắc Vietsovpetro với thông điệp "I'm a VSPer".

Trong các giai đoạn tiếp theo của Dự án VHDN, vai trò của các tổ chức đoàn thể là không thể thiếu cùng với Ban dự án VHDN Vietsovpetro tiếp tục thực hiện mục tiêu gắn kết đội ngũ và lan tỏa các nét văn hóa của Vietsovpetro đến người lao động.

Mỗi hành trình đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Hành trình xây dựng VHDN Vietsovpetro đã khởi động và dần tăng tốc với những lĩnh vực ưu tiên đẩy mạnh để hướng đến xây dựng văn hóa mang đậm dấu ấn riêng của tổ chức và con người Vietsovpetro trong suốt chiều dài lịch sử hơn 42 năm. CBCNV tự hào vì mỗi cá nhân đều được hiện diện trong dòng lịch sử của Vietsovpetro, biết ơn vì những giá trị tốt đẹp đã được thừa hưởng và sẵn sàng để hội nhập và kiến tạo những giá trị mới để nâng tầm Vietsovpetro trong tương lai. Đó chính là cách Vietsovpetro cùng nhau xây dựng VHDN hòa quyện và tiếp nối quá khứ - hiện tại và tương lai./.

TỔ LOAN - TỔ CÔNG TÁC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (VIETSOVPETRO)

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động