RSS Feed for BSR công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 11/08/2022 05:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

BSR công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

 - Ngày 28/7/2020, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức công bố và trao các quyết định điều đông, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ cấp Trưởng/Phó Trưởng ban Công ty và Trưởng/Phó trưởng phòng Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất (Ban DQRE).


Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR Nguyễn Văn Hội và Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho các cán bộ cấp Trưởng/Phó ban Công ty.

Ông Phạm Minh Nghĩa, Trưởng ban Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

1/ Quyết định số: 02652/QĐ-BSR, về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Sơn Lâm - Ban Nghiên cứu Phát triển làm Chuyên gia tư vấn.

2/ Quyết định số: 02653/QĐ-BSR, việc bổ nhiệm ông Trần Tấn Chức - Phó Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa giữ chức Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa.

3/ Quyết định số: 02654/QĐ-BSR, về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Tuấn - Phó Trưởng ban Vận hành Sản xuất giữ chức Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển.

4/ Quyết định số: 02655/QĐ-BSR, về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Đình Nhật - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nội bộ.

5/ Quyết định số: 02656/QĐ-BSR, về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Bảo Quốc - Thư ký Công ty, Phụ trách Ban Kiểm soát nội bộ giữ chức Trưởng ban Pháp chế và Quản trị rủi ro.

7/ Quyết định số: 02661/QĐ-BSR, về việc điều động, giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Ngọc Tú - Trưởng ban Quản lý vật tư đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban triển khai hệ thống ERP và Công nghệ thông tin.

8/ Quyết định số: 02668/QĐ-BSR, về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng - Tổ trưởng, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức Phó Trưởng ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực Công ty BSR.

9/ Quyết định số: 02663/QĐ-BSR, về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giám sát xây dựng giữ chức Trưởng phòng Giám sát xây dựng Ban DQRE. 

10/ Quyết định số: 02664/QĐ-BSR, về việc bổ nhiệm ông Lê Trọng Khải - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giám sát công nghệ giữ chức Trưởng phòng Giám sát công nghệ Ban DQRE.

11/ Quyết định số: 02665/QĐ-BSR, về việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Anh - chuyên viên phòng Giám sát công nghệ giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát công nghệ Ban DQRE.

12/ Quyết định số: 02666/QĐ-BSR, về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng nhóm, Phòng Giám sát kỹ thuật giữ chức Phó Trưởng phòng Giám sát công nghệ, ban DQRE.

Trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ Ban DQRE.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm cán bộ lần này nhằm giúp hoàn thiện cơ cấu cán bộ của Công ty; giúp Công ty hoàn thiện hơn bộ máy lãnh đạo nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19 và giá dầu giảm.

Chủ tịch HĐQT cũng cho rằng tất cả các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ ngày hôm nay đều là cán bộ giàu năng lực; trong nhiều năm qua đã có những đóng góp nhất định trên các cương vị công tác.

Đồng thời, mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo và người lao động vượt khó trong năm 2020 và vững bước trong các năm tiếp theo.

Ông Trần Tấn Chức - tân Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa Công ty BSR thay mặt cán bộ vừa được bổ nhiệm cam kết sẽ phát huy năng lực để hoàn thành trọng trách được giao.

Đặc biệt, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất sẽ được tiến hành, Ban Bảo dưỡng sửa chữa có khối lượng công việc khổng lồ. Đây là thử thách đầu tiên của tân Trưởng ban cũng như tập thể cán bộ vừa được bổ nhiệm phải toàn tâm, toàn ý tập trung trí tuệ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tân Trưởng ban Bảo dưỡng Sửa chữa Trần Tấn Chức cam kết cùng với tập thể người lao động BSR quyết tâm thực hiện thắng lợi BDTT lần 4.

Đ.C

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động