RSS Feed for Ban lãnh đạo điều hành TKV được phân công thế nào? | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 25/02/2024 22:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban lãnh đạo điều hành TKV được phân công thế nào?

 - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa ký quyết định, phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn. Theo quyết định, nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV được phân công như sau.

Thách thức năng lượng và vị thế ngành Than
Tái cơ cấu hiệu quả ngành Than là vấn đề cấp thiết

1/ Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành các hoạt động hằng ngày của TKV, điều hành kế hoạch PHKD của Tập đoàn các công ty TKV theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV và các nghị quyết, quyết định của HĐTV TKV.

Trực tiếp chỉ đạo các công tác: chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD dài hạn của TKV và Tập đoàn các công ty TKV; cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững Tập đoàn gồm tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn và các nguồn lực khác; công tác tổ chức và cán bộ quản lý, đối ngoại và quan hệ quốc tế, xuất nhập khẩu than khoáng sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

2/ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Trung

Là Phó Tổng giám đốc thường trực, phụ trách công tác quản lý kế hoạch, kinh doanh than, nguồn nhân lực. Thay mặt TGĐ điều hành công việc của Tập đoàn khi TGĐ vắng mặt dài ngày tại cơ quan, trừ công tác tổ chức, cán bộ và ban hành các quy chế, quy định quản lý, các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan/có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: quản lý kinh tế; kinh doanh than; quản lý nguồn nhân lực; quản lý công tác xuất nhập cảnh trong Tập đoàn; thi đua khen thưởng; truyền thông, báo chí; giúp TGĐ chỉ đạo công tác nhập khẩu than, hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế...

3/ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ

Là Giám đốc Trung tâm ĐHSX than tại Quảng Ninh. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: điều hành sản xuất than; tổng hợp công tác bảo vệ trong Tập đoàn; phối hợp chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Quảng Ninh; chỉ đạo quản lý công tác sử dụng đất của Tập đoàn tại Quảng Ninh…

4/ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: công nghiệp khoáng sản, luyện kim, điện lực, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, vật liệu xây dựng ở trong nước và nước ngoài; quản trị tài nguyên; tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản; quản lý công tác vật tư của các dự án bauxit - alumina; chỉ đạo triển khai áp dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong khai thác - chế biến - kinh doanh khoáng sản (ngoài than) và các nhà máy phát điện; quản lý, điều hành công tác thuê ngoài trong hoạt động khoáng sản ngoài than…

5/ Phó Tổng giám đốc Khuất Mạnh Thắng

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý tổng hợp công tác đầu tư; phát triển các dự án đầu tư xây dựng mỏ than; quản lý các dự án duy trì, phục vụ sản xuất của các đơn vị (trừ khối công nghiệp khoáng sản, luyện kim, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí); chỉ đạo triển khai áp dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong khai thác - chế biến - kinh doanh than; quản lý công tác quy hoạch, phát triển các dự án kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai trong Tập đoàn; quản lý công tác khoa học công nghệ, chiến lược phát triển; phối hợp với Phó TGĐ Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo công tác quy hoạch, phân chia, điều chỉnh ranh giới tài nguyên…

6/ Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn

Là Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng thời được Tổng giám đốc phân công trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: quản lý tổng hợp công tác môi trường của Tập đoàn; quan hệ với cộng đồng và công tác xã hội, văn hoá, thể thao, xây dựng nhà truyền thống; quân sự, động viên công nghiệp, dân quân tự vệ; chỉ đạo hoạt động công nghiệp cơ khí của Tập đoàn; phát triển các dự án đường sắt, băng tải, đường dây, trạm điện (ngoài dự án mỏ); các dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển than…

7/ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Thịnh

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật, công nghệ trong quá trình sản xuất than hầm lò và lộ thiên; tổng hợp công tác AT&VSLĐ trong Tập đoàn; tổng hợp công tác TKCN trong Tập đoàn; giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai ứng dụng tin học (phần mềm MineSight…) trong lập kế hoạch khai thác ngắn hạn và dài hạn của mỏ khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh…

8/ Phó Tổng giám đốc Lê Quang Dũng

Là thủ trưởng cơ quan Tập đoàn. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: nội vụ, kinh phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn; thống kê, kế toán, tài chính; pháp chế doanh nghiệp và quản trị rủi ro; hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ; giúp TGĐ chỉ đạo công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/2/2018 và thay thế các quyết định về việc phân công nhiệm vụ hoặc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành trước đây.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động