RSS Feed for Bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 22:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân

 - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Trần Đình Nhân đã có buổi làm việc trực tuyến với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - Phan Tấn Cảnh, bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân (đoạn đến Thuận Nam).
Tập trung nguồn lực cho dự án đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân Tập trung nguồn lực cho dự án đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân

Đó là yêu cầu của của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Nguyễn Tài Anh tại cuộc họp mới đây về tình hình thực hiện các dự án giải toả công suất Nhà máy điện BOT Vân Phong 1 (gồm đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối; đường dây 500 kV đấu nối TBA 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân), trọng tâm là đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Đường dây 500kV mạch 3: ‘Nút thắt’ mặt bằng tại Hà Tĩnh và Quảng Nam Đường dây 500kV mạch 3: ‘Nút thắt’ mặt bằng tại Hà Tĩnh và Quảng Nam

Sau khi hoàn thành đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) bám sát chính quyền địa phương để tập trung giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn Vũng Áng - Dốc Sỏi. Tuy nhiên, tiến độ giải quyết tại các địa phương rất “ì ạch”.


Mới bàn giao được 4 vị trí móng, chưa bàn giao được khoảng cột nào

Ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận có chiều dài 68,78 km, bao gồm số 132 vị trí móng trụ, đi qua địa phận các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, huyện Ninh Phước, Thuận Nam. Tính đến nay, tỉnh Ninh Thuận mới bàn giao được 4 vị trí móng và chưa bàn giao được khoảng cột nào của hành lang tuyến.

Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, tài sản, cây cối hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng phần móng trụ, hành lang tuyến tại các địa phương của tỉnh Ninh Thuận cơ bản đã hoàn thành. EVNNPT/CPMB và Trung tâm Phát triển quỹ đất của các huyện đang thu thập các giấy tờ từ các hộ dân để hoàn thiện hồ sơ gửi UBND các xã triển khai xác nhận nguồn gốc đất. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên việc đi lại thu thập các giấy tờ liên quan và tổ chức họp xét đến nay chưa triển khai được.

Một khó khăn khác, hiện tại UBND các huyện Bác Ái, Ninh Phước chưa hoàn thiện thủ tục giá đất trình các Sở TN và MT, Sở Tài chính thẩm định để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Còn một số hộ dân không tham gia kiểm kê, mặc dù Trung tâm Phát triển quỹ đất đã mời lần 2.

Liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đoạn tuyến có 27 vị trí qua rừng tự nhiên, 14 vị trí qua rừng trồng phòng hộ. EVNNPT/CPMB đã hoàn thiện báo cáo công tác kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng phần móng trụ, đường tạm thi công và đã trình thẩm định kết quả đánh giá hiện trạng rừng qua địa bàn. Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận đã thẩm tra thực địa và họp thống nhất số liệu để báo cáo UBND tỉnh.

Bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Thuận hiện nay có 3.460 MW nguồn điện năng lượng tái tạo, trong đó chủ yếu là điện mặt trời và điện gió cần giải tỏa lên hệ thống truyền tải điện. EVN đang đầu tư Dự án đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân, bên cạnh giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 còn có ý nghĩa rất quan trọng để giải tỏa hết công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Do tiến độ cấp bách của dự án nên EVN đã phân công Tổng giám đốc EVNNPT và Giám đốc CPMB có mặt thường xuyên tại Ninh Thuận để chủ động làm việc với các sở, ngành, chính quyền các huyện, xã nhằm kịp thời gỡ vướng mắc.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 12/2022, EVN kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận bàn giao mặt bằng cơ bản các vị trí móng từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, vận động bàn giao các khoảng cột từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022. Khi tỉnh Ninh Thuận hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí móng vào khoảng cột nào, EVN sẽ tổ chức thi công cuốn chiếu ngay để đảm bảo tiến độ.

Ninh Thuận xác định rõ được tầm quan trọng của dự án

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB kiến nghị UBND các huyện có đường dây đi qua khẩn trương tổ chức xác minh nguồn gốc đất dứt điểm trước ngày 20/9/2021; Lập phương án bồi thường, phê duyệt chi trả tiền chậm nhất trong tháng 10/2021.

Song song với quá trình lập thủ tục hồ sơ phương án bồi thường và do tính cấp bách của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất các địa phương áp giá sơ bộ giá trị đền bù của các hộ dân để cùng phối hợp với UBND xã, CPMB, đơn vị thi công làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền tạm ứng để bàn giao mặt bằng thi công. Sau khi Phương án bồi thường được phê duyệt thì sẽ chi trả tiền cho các hộ dân theo đúng quyết định.

Trường hợp chính quyền địa phương các cấp, CPMB đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về công tác BTGPMB nhưng các tổ chức, hộ dân vẫn cố tình cản trở, chống đối và không thực hiện việc bàn giao mặt bằng theo quy định, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp với CPMB lập phương án và tổ chức lực lượng bảo vệ, hỗ trợ an ninh trật tự để đơn vị thi công triển khai công việc, nhất là trong giai đoạn gấp rút hiện nay.

Đối với thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, kiến nghị Sở NN và PTNT sớm tổ chức họp thống nhất số liệu để báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trong tháng 9/2021.

Bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân
Ông Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại cuộc họp.

Trước các kiến nghị của EVN, ông Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận phát triển rất nhiều dự án năng lượng tái tạo và đã được EVN, các đơn vị trực thuộc vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng triển khai các dự án truyền tải để giải tỏa công suất các nhà máy, qua đó tăng nguồn phát điện, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Đối với Dự án đường dây 500 kV Vân Phong - Thuận Nam là dự án mang tầm quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Chính vì thế, những đề xuất kiến nghị của EVN, tỉnh Ninh Thuận đồng ý chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh vào cuộc quyết liệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở NN và PTNT sớm trình UBND tỉnh phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ NN và PTNT và các Bộ, ngành liên quan trước 20/9/2021. Sở TN và MT cần nhanh chóng xem xét tham mưu cho tỉnh mức bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trong hành lang tuyến tương đương với tỉnh Khánh Hòa như hiện nay. Về thủ tục giá đất tại huyện Bác Ái và Ninh Phước, yêu cầu trước ngày 20/9 phải hoàn thành thủ tục trình các sở liên quan để các sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

“Để đảm bảo tiến độ dự án, tôi yêu cầu Sở Công Thương chủ trì thành lập tổ công tác với thành phần là các sở ngành, địa phương liên quan để hỗ trợ, kiểm soát và giao ban thường xuyên, giải quyết các vướng mắc, tích cực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho EVN. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh ngay để kịp thời tháo gỡ. Tỉnh Ninh Thuận đặt ra quyết tâm cao nhất, hỗ trợ tối đa EVN để hoàn thành dự án này đúng tiến độ” - Ông Phan Tấn Cảnh nhấn mạnh.

XUÂN TIẾN

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động