RSS Feed for 10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC năm 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 22:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC năm 2018

 - Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh của 21 tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt, năm 2018, đánh dấu nhiều thành công trong công tác kinh doanh, với chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt với điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 8,16 điểm (tăng 0,11 điểm so với kế hoạch EVN giao).

EVNSPC đã làm tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho miền Nam

Sau đây là 10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC năm 2018:

Thứ nhất: Cung cấp điện đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở 21 tỉnh thành phố phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau), với tổng sản lượng thương phẩm là 66 tỷ 669 triệu kWh, tăng trưởng 10,51 % so với 2017.

Thứ hai: Hoàn thành đóng điện các công trình trạm 220 kV,110kV (tăng 1.183 MVA) hơn 550 công trình lưới phân phối, với tổng vốn đầu tư hơn 7.470 tỷ đồng, tại 21 tỉnh thành phố phía Nam.

Thứ ba: Phát triển 313.994 khách hàng, nâng tổng số khách hàng toàn Tổng công ty là 7.966.071 khách hàng, với chỉ số tiếp cận điện năng là 4,1 ngày/công trình điện trung áp.

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng, mức độ hài lòng của người dùng điện đạt 8,16/10 điểm, cao hơn 0,16 điểm so với năm 2017.

Thứ năm: Đưa vào vận hành ổn định 16 đội sửa chữa điện nóng hotline, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, với thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 600 phút, giảm 24% so với năm 2017.

Thứ sáu: ”Mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm” được triển khai thành công và đạt Giải Nhất Sáng kiến vì cộng đồng; cùng với các chương trình tiết kiệm điện khác góp phần tiết kiệm 1 tỷ 37 tỷ kWh điện, tương đương 2,06% sản lượng điện thương phẩm năm 2018.

Thứ bảy: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với 26.000 lượt người được đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ; thực hiện 7 đề án nghiên cứu khoa học và 74 sáng kiến cấp Tổng công ty.

Thứ tám: Tổng công ty hoàn thành mở rộng kết nối và điều khiển xa 100% trạm biến áp 110/22kV (222/222 trạm).

Thứ chín: Thành lập Công ty dịch vụ Điện lực miền Nam và giao lưới điện 110kV về các công ty điện lực thành viên quản lý.

Thứ mười: Thể hiện doanh nghiệp trách nhiệm xã hội: Đóng góp hơn 24 tỷ đồng xây dựng 268 căn nhà tình nghĩa, 1 trường học và các hoạt động an sinh xã hội khác.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động