Điện lực

EVN NPC hướng tới mục tiêu “Năng suất và hiệu quả”

09:05 |16/01/2015

 - 

Với các nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp điện an toàn - ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, thu nhập bình quân cho người lao động... năm 2015, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) hướng tới mục tiêu “Năng suất và hiệu quả".

EVN hoàn thành vượt kế hoạch đưa điện về nông thôn

Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh trao cờ xuất sắc cho các đơn vị năm 2014.

Ngày 14/1/2015, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cho biết: kết thúc năm 2014, EVN NPC đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Điện thương phẩm đạt hơn 39 triệu kWh, tăng trưởng 16,57%, và đạt 101,41% so với kế hoạch EVN giao, trong đó thành phần CNXD chiếm 61,6% tăng trưởng 19,59%; thành phần QLTD chiếm 33,14% tăng trưởng 11,48%; Giá bán điện bình quân đạt 1.438,02 đ/kWh.

Tổn thất điện năng năm 2014 là 7,4%, giảm 0,05% so với kế hoạch EVN giao, và giảm 0,36% so với năm 2013 trong điều kiện nguồn vốn cho đầu tư và cải tạo còn hạn chế, ảnh hưởng của tiếp nhận LĐHANT vẫn còn quá lớn...

Năm qua, toàn NPC tiết kiệm được 760,50 triệu kWh, đạt 136,54% kế hoạch EVN giao và bằng 1,94% điện thương phẩm.

Ông Hồ Mạnh Tuấn cũng cho biết: Năm 2014, toàn bộ hệ thống phòng giao dịch của Tổng Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 266.755 khách hàng mới, (trong đó có 265.901 khách hàng không đầu tư công trình điện (khách hàng sinh hoạt, và khách hàng ngoài sinh hoạt) và 854 khách hàng chuyên dùng đầu tư công trình điện).

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng như chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian xử lý sự cố, thời gian cấp điện bình quân…. đều đảm bảo nhỏ hơn quy định theo quy trình kinh doanh của Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN biểu dương những thành tích Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong năm 2014. Thành tích quan trọng, cốt yếu nhất NPC đã đảm bảo cung ứng đủ điện an toàn với chất lượng ngày càng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc.

Tuy nhiên, NPC cần tiếp tục nỗ lực để giảm tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh trong môi trường phát triển và hội nhập hiện nay.

Tổng giám đốc EVN yêu cầu lãnh đạo các Công ty Điện lực tỉnh thuộc NPC trong năm 2015 - năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) phải làm việc với lãnh đạo tỉnh của đơn vị điện lực quản lý rà soát lại quy hoạch điện lực trên địa bàn, từ đó có kế hoạch đầu tư xây dựng hiệu quả và đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội.

Từ nay đến năm 2020, nguồn điện cung ứng tại các tỉnh phía Bắc cơ bản ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển, do đó, NPC cần chú trọng thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng gồm: Giảm tổn thất, thực hiện đúng giá bán cho các các đối tượng khách hàng, đảm bảo các chỉ số về độ ổn định cung cấp điện, tổ chức hoạt động Trung tâm Chăm sóc khách hàng nhằm phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu cần giải đáp, thắc mắc của khách hàng.

NPC cùng các đơn trong toàn EVN phải tập trung xây dựng đề án nâng cao năng suất lao động, thực hiện sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; Chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng đến mọi đối tượng khách hàng nhằm đạt mục tiêu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Trong năm 2015, thực hiện mục tiêu “Năng suất và hiệu quả” Tổng Công ty xác định các nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành là: Cung cấp điện an toàn - ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch EVN giao; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho người lao động với tốc độ cao hơn lạm phát; Tối ưu hóa chi phí, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực và khả năng tự cân đối tài chính trong từng đơn vị; Đổi mới quản lý, đáp ứng lộ trình phát triển thị trường điện.

NangluongVietnam.vn
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3