RSS Feed for Xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá EVNGENCO3 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 16:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá EVNGENCO3

 - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký công văn gửi Kiểm toán Nhà nước về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3.

Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3

Theo đó, để việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty cổ phần đảm bảo chặt chẽ, Phó Thủ tướng đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Các đơn vị thành viên của EVNGENCO 3 bao gồm: 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 3 công ty con (1 công ty do EVNGENCO 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ, 2 công ty con do EVNGENCO 3 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ), 6 công ty liên kết do EVNGENCO 3 nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ (trong đó có 5 CTCP và 1 Công ty TNHH hai thành viên trở lên).

Ngoài ra, EVNGENCO 3 còn quản lý và điều hành sản xuất 4 nhà máy điện Phú Mỹ với với tổng công suất 2.540 MW.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động