RSS Feed for Vietsovpetro quyết nghị các chỉ tiêu sản xuất năm 2017 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 11/08/2022 02:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro quyết nghị các chỉ tiêu sản xuất năm 2017

 - Trên cơ sở kết quả làm việc của chuyên viên hai bên Liên doanh Việt - Nga, Hội đồng Vietsovpetro đã quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như: khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên hơn 180 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

Đón dòng khí và condensate đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng
Phát hiện thêm dòng dầu mới tại giếng Bạch Hổ
Hội đồng Vietsovpetro 47 sẽ quyết định nhiều nội dung lớn

Chiều ngày 8/12/2016, tại trụ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 47 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.  

Tại kỳ họp, đại diện cho 2 Phía trong Hội đồng ghi nhận trong 11 tháng đầu năm và dự kiến đến cuối năm 2016, Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính được Hội đồng 45, 46 phê duyệt.

Tổng Giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cho biết: 11 tháng đầu năm 2016 đã khoan 3 giếng thăm dò (đạt 100% kế hoạch) gồm: ThT-8X, BH-47 và CT-4X đều có phát hiện dòng dầu khí công nghiệp. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt  4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn (tính riêng VSP).

Trong khoan khai thác, cả năm 2016, Vietsovpetro sẽ thực hiện 91,4 nghìn mét khoan (đạt 102% kế hoạch), kết thúc thi công 28 giếng và thực hiện sửa chữa lớn 18 lượt giếng khoan bao gồm 3 giếng sửa chữa đặc biệt, trong đó nhiều giếng khoan mới đã khoan cho lưu lượng dầu tốt tạo điều kiện để Vietsovpetro hoàn thành sản lượng dầu khai thác.

Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.547 m/tháng-máy, là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của VSP từ trước đến nay.

Về khai thác dầu, dự kiến VSP sẽ hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí (đạt 127% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 654 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 254 triệu mét khối (đạt 164% so với kế hoạch).

Kể từ khi khai thác mỏ đến nay, Vietsovpetro đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ trên 30,8 tỷ mét khối khí đồng hành.

Doanh thu cả năm ước đạt trên 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam là 126 triệu USD. Tổng tiết giảm chi tiêu ước đạt 138 triệu USD vượt 20% so với Chương trình tiết giảm chi phí hai Phía giao cho tại kỳ họp ngày 29/01/2017.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn RC-9 (06/06/2016) sớm trước 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch. Đã hoàn thành lắp đặt 4 công trình nhà giàn DK.

Các lĩnh vực hoạt động khác phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, vận tải ô tô, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Vietsovpetro năm 2016...

Năm 2016, Vietsovpetro dự kiến hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí...

Trên cơ sở kết quả làm việc của chuyên viên hai Phía, Hội đồng Vietsovpetro đã quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017: Về khai thác dầu khí, triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên hơn 180 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan thăm dò với 14,3 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa 4 giếng ở lô 09-1, khoan 4,68 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa 1 giếng ở lô 09-3/12.

Trữ lượng dầu thu hồi dự kiến đạt gần 4,0 triệu tấn ở cả 2 lô (tính riêng VSP).

Về khoan khai thác, đảm bảo hoàn thành khối lượng trên 55 nghìn mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 22 lượt giếng khoan và cắt thân hai 28,5 nghìn mét tại 14 giếng.

Trong xây dựng các công trình biển, tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ chế tạo, lắp đặt, xây dựng để đưa vào khai thác giàn nhẹ ThTC-3 trong quý II.

Về đầu tư trang thiết bị mới, tiếp tục công tác đóng mới 2 tàu dịch vụ (sẽ đưa vào hoạt động tháng 12/2017) và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên mỏ Rồng để tăng khả năng tách nước sản phẩm dầu…

Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, tại kỳ họp lần này Hội đồng cũng xem xét và thông qua một số nội dung khác liên quan đến công tác mở rộng vùng hoạt động, kế hoạch 5 năm 2017-2021, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế nhân viên và xem xét việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động